Članci

Objavljena nova verzija Džogdžakarta principa

Međunarodni stručnjaci/kinje za ljudska prava objavili su dodatak pionirskom dokumentu poznatom kao Džogdžakarta principi, univerzalnom vodiču za ljudska prava koja se tiču seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika, i koji se odnose na sve države članice Ujedninjenih nacija.

Opširnije...