Transrodne osobe u Švedskoj više neće biti klasifikovane kao „mentalno obolele“.

Nacionalni odbor za dobrobit najavio je svoju odluku nakon odluke Svetske zdravstvene organizacije da trans identitet obriše sa liste mentalnih oboljenja.

Predsedavajuća ove organizacije, Kristina Brand Person, izjavila je da ova situacija ima „važnu simboličku vrednost“.

„Ovo je u potpunosti razumna promena,“ dodala je. „Mnoge podele i kategorije su zastarele. Nama je ta odluka potpuno očekivana i planiramo da naše odluke budu u skladu sa odlukama Svetske zdravstvene organizacije.“

Ova odluka pozdravljena je od strane trans aktivista/kinja u zemlji koji su izjavili da je takva odluka „trebalo davno da bude donešena.“

„Najzad! Mi nismo bolesni, a svakako nemamo ni nekakav mentalni poremećaj,“ kaže Leo Rinkvist.

Pre ove odluke, trans osobe su automatski određivane kao osobe koje imaju „rodnu disforiju“.

U Švedskoj je pre toga sterilizacija transrodnih osoba bila obavezna i uslov bez kog im država nije priznavala rod.

Do 2013. godine zakonom je bilo određeno da oni/e koji/e žele da prilagode svoje telo rodnom identitetu „nisu mogli da zadrže sposobnost da imaju decu“.

Ovo je značilo da na je stotine transrodnih osoba bilo primorano da prođe kroz hirurške procedure sterilizacije nakon kojih nikada više ne bi mogli da imaju decu.

Više od 160 žrtava ove mere tužilo je vladu zbog ove strašne prakse – i nakon duge političke borbe koja je trajala godinama, švedska vlada je potvrdila da će pristati na nagodbu i isplatiti oštećenima kompenzacije.

Vlada je otad isplatila kompenzacije onima koji su bili/e „nasilno sterlisani/e“.

Smatra se da će ovaj zakon stupiti na snagu jula 2018. godine, i da će otprilike 300,000 švedskih kruna (25,000 funti) biti isplaćeno po osobi.

Prevod: MJ
Izvor: pinknews.co.uk