Poverenik za ravnopravnost Hong Konga izjavio je da transrodne osobe ove oblasti treba da budu priznate bez preduslova poput operacija prilagođavanja tela rodnom identitetu.

Komisija za jednake mogućnosti pozvala je vladu Hong Konga da izmeni zakon u vezi sa ovom problematikom.

„Zakonski status transrodnih osoba treba da bude priznat uz izjavu da ona ili on nameravaju da trajno žive u svom izabranom rodu“, komisija je izjavila.

Dok LGBT aktivisti/kinje zahtevaju izmenu zakona, lokalne hrišćanske vođe se tome protive. Umesto toga, oni predlažu uvođenje izmena u nekim objektima i  mere, kao što su na primer rodno neutralni toaleti.

Predloženi korak ka jednakosti došao je nakon protesta za ravnopravnost hiljade LGBT aktivista/kinja u Hong Kongu novembra meseca prošle godine.

Komisija je svoje ocene iznela 2. januara 2018, naglasivši da je „sveobuhvatno zakonodavstvo kojim se reguliše priznanje roda“ neophodno.

Vlada „ne bi trebalo da se konsultuje oko toga da li priznanje roda treba da bude uvedeno u Hong Kongu, već koja vrsta ovog zakonskog rešenja treba da bude usvojena“, izjavili su u utorak.

Komisija želi da vlada Hong Konga odustane od naglaska na medicinskim procedurama utvrđivanja rodnog identiteta, i da se umesto toga osloni na „izjave trans osoba o njihovom rodnom identitetu“.

Ovaj potez je u skladu sa razvojem na međunarodnoj sceni i budi nadu LGBT aktivistima/kinjama koji žele da se Hong Kong ugleda na Britaniju i usvoji Zakon o priznanju rodnog identiteta.

„Zakon o priznanju roda neophodan je i treba nam što pre“, izjavio je predsednik komisije.

Ovakav razvoj situacije dešava se uprkos tome što je Hong Kong autonomna oblast u okviru Kine, u kojoj je stanje ljudskih prava LGBT osoba vrlo loše. Kineske vlasti najavile su zabranu gej sadržaja na internetu prošle godine. Predlog komisije dolazi nakon nedavne odluke u regionu da se otkaže božićna misa za LGBT zajednicu, nakon što je biskup govorio o „grehu“ gej osoba.

Vlada Hong Konga primila je preko 15 000 reakcija na javnu raspravu o zakonskom priznanju roda prošle godine.

Slična revizija prava transrodnih osoba u Velikoj Britaniji odložena je od strane vlade nakon napada i kritika desničarskih medija.

Rasprava o ovom pitanju u Hong Kongu motivisana je slučajem transrodne žene kojoj je dozvoljeno da se uda za svog momka 2013. godine.

Međutim, ova odluka važi samo za osobe koje su prošle operaciju prilagođavanja tela rodnom identitetu.

Zakonski status transrodnih osoba i dalje ostaje nejasan u ovom regionu.

Prevod: MJ
Izvor: Hong Kong equality watchdog: Transgender people should be recognised without surgery