Organizacija Gayten-LGBT smatra da predložena zakonska izmena od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u novom Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama iz januara 2018. predstavlja korak napred u odnosu na postojeću praksu kada je u pitanju promena oznake pola u matičnim knjigama, ali nedovoljan.

Naime, u članu 45 b se navodi da je potrebno dostaviti potvrdu zdravstvene ustanove, što je u dosadašnjoj praksi značilo da je osoba morala završiti celokupan proces medicinske tranzicije i uslovljavanje promene ličnih podataka hirurškim intervencijama (da bi osoba dobila zdravstvenu potvrdu o promeni pola potrebno je da prođe kroz hormonsko-hirurški tretman, koji uključuje i genitalnu operaciju i sterilizaciju), što onemogućava pravno priznanje roda za mnoge trans osobe pre i tokom procesa medicinske tranzicije, kao i osobama drugih trans identiteta, koje ne žele da prođu kroz ovu vrstu tretmana.

Takođe, podsećamo na odluku Evropskog suda za ljudska prava iz aprila 2017. koja uslovljavanje pravnog prizanja roda sterilizacijom smatra kršenjem ljudskih prava, a što kodifikovanje sadašnje prakse podrazumeva. Na sve ove sporne činjenice je ukazala predstavnica pravnog tima organizacije Gayten-LGBT i naučna savetnica u Institutu društvenih nauka u Beogradu Prof. dr. Zorica Mršević na juče održanoj javnoj raspravi u Klubu poslanika povodom Nacrta Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama. Ona je naglasila „Dakle, neophodno je obuhvatiti transrodnost kao identitet, a ne samo one koji su prošli operaciju.“

Gayten-LGBT konkretno predlaže da se u tekstu nacrta Zakona postojeći član 45 a koji sada glasi „U matičnu knjigu rođenih može se upisati podatak o promeni pola na osnovu rešenja organa iz člana 6. st. 2 i 4. ovog zakona, koje se donosi na osnovu propisane potvrde zdravstvene ustanove. Ministar i ministar nadležan za poslove zdravlja sporazumno propisuju postupak izdavanja i obrazac potvrde iz stava 1. ovog člana.“, promeni na sledeći način:

„U matičnu knjigu rođenih može se upisati podatak o promeni pola na osnovu rešenja organa iz člana 6. st. 2 i 4 ovog zakona, koji se odnosi na osnovu ustanovljenja transrodnog identiteta osobe, koju daje psihijatar ili psiholog.“

Relevantni međunarodni dokumenti zahtevaju uspostavljanje brzih, transparentnih i jasnih procedura za pravno priznavanje rodnog identiteta. Nepostojanje jasnih procedura u ovoj oblasti u Srbiji, trans osobe stavlja u pravni i životni vakuum i direktno ugrožava njihovu socioekonomsku stabilnost.

Da bi se ostvarilo pravo na slobodan razvoj ličnosti i slobodno izražavanje i priznanje rodnog identiteta, neophodno je pravno priznanje željenog tj. novostečenog pola na sistematski način u svim vidovima službene i institucionalne komunikacije. Glavna preporuka Radne grupe za analizu propisa od značaja za pravni položaj transpolnih osoba, koju su osnovali Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnik građana iz 2013. godine, jeste donošenje Zakona o rodnom identitetu, koju bi na sistematski i sveobuhvatan način regulisao niz pravnih pitanja iz ove oblasti. Kao dopunsko rešenje bile bi neophodne izmene i dopune većeg broja zakona (Zakona o matičnim knjigama, Porodičnog zakona, Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakona o visokom obrazovanju, Zakona o radu i Pravilnika o radnoj knjižici, itd.), što ne predstavlja racionalno, niti efikasno rešenje, jer je to mnogo duži i skuplji put (izmene i dopune niza pomenutih zakona obuhvataju svaka za sebe dugotrajno postupanje pre i posle ulaska u skupštinsku proceduru), a da se pri tom ne garantuje da će se regulisati sva, pa ni ona značajnija pitanja za položaj trans osoba, a još manje njihova konzistentnost u pravno-sistemskom smislu.

Pojedinačne zakonske korekcije amandmanskog tipa nisu sistemsko rešenje problema do koga se može doći najracionalnije donošenjem jednog posebnog zakona sa celovitim pristupom materiji regulisanja pravnog položaja trans osoba. Promene pojedinih zakona regulišu samo u najboljem slučaju, pravni položaj transpolnih osoba, dakle onih koje su prošle hormonsko-operativnu tranziciju prilagođavanja pola, ali ne i onih kategorija koje se karakterišu rodnom nebinarnošću, ili osoba koje ne žele da svoj pol prilagođavaju medicinskim intervencijama, kao i onih koji se nalaze u različitim fazama tranzicije ka željenom rodu.

Prednost jedinstvenog zakona poput Modela Zakona o rodnom identitetu organizacije Gayten-LGBT je upravo u sveobuhvatnom regulisanju kompleksnih pravnih pitanja osoba različitih trans identiteta, a što je tendencija u evopskom zakonodavstvu i sve većem broju svetskih zemalja, i u skladu je sa preporukama Radne grupe za analizu propisa od značaja za položaj transpolnih osoba, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Zaštitnika građana Republike Srbije, kao i vodećih svetskih organizacija koje se bave zaštitom prava trans osoba, poput Transgender Europe.