Na poziv profesorke sa katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose Pravnog fakulteta u Beogradu, dr Ivane Krstić, a u okviru zimske škole – Pravna zaštita protiv diskriminacije u Jugoistočnoj Evropi (“Winter School – Legal Protection against discrimination in South-East Europe”) aktivistkinja organizacije Gayten-LGBT održala je prezentaciju o pravima LGBTIQ osoba u Srbiji.

O stanju ljudskih prava marginalizovanih grupa u našoj zemlji kao i o realnim svakodnevnim problemima govorili su osim Jovanke Todorović iz Gayten-LGBT, i Ivana Stjelja, pravnica i aktivistkinja za ljudska prava, kao i Marko Štambuk, aktivista Beogradskog centra za ljudska prava.

Prezentaciji su prisustvovali studenti/kinje iz zemalja Zapadnog Balkana, tako da je prezentacija uključila i uporedna iskustva i prakse koje postoje u svim zemljama bivše Jugoslavije i Albanije, kada je u pitanju drustveni i pravni položaj manjina, socijalna distanca, pravna regulative (priznanje rodnog identiteta, istopolna partnerstva i sl.)

Oko trideset prisutnih studenata/kinja imalo je mnogo pitanja u vezi sa aktivizmom u Srbiji, Paradom ponosa, podacima iz istraživanja, naučnim činjenicama o istopolnoj seksualnoj orijentaciji, kao i o interseks osobama.

Dok su aktivistkinje Jovanka Todorović i Ivana Stjelja svoje izlaganje fokusirale samo na LGBTIQ osobe, sa posebnim osvrtom na trans osobe, prezentacija Marka Štambuka uključila je anlalizu položaja romske populacije u Srbiji kao i tražioce azila i migrante.

Priredila: JT