Page 1 of 1

Zašto Zakon o rodnom identitetu?

Posted: Mon Feb 29, 2016 10:51 pm
by EYA
Zašto je važno hitno usvajanje Zakona o rodnom identitetu koji predlaže organizacija Gayten-LGBT

Image

Model zakona o rodnom identitetu trans* osobama omogućava ZAKONSKO PRIZNANJE RODNOG IDENTITETA - brzu i jednostavnu proceduru promene dokumenata!

Šta podrazumeva zakonsko priznanje rodnog identiteta?·

· Promena dokumenata je moguća odmah po ustanovljenju trans* identiteta (nezavisno od daljih medicinskih procedura);
Opštinska/gradska uprava dužna je da odluku o promeni oznake pola i promeni imena donese u roku od 5 radnih dana;
· Nadležni organ dužan je da odluku o promeni JMBG-a donese u roku od 3 radna dana;
· Podaci o promeni dokumenata tretiraju se kao naročito osetljivi podaci o ličnosti;
· Omogućava promenu podataka u svim ostalim dokumentima (putnim ispravama, vozačkoj dozvoli, radnoj knjižici, zdravstvenoj knjižici, diplomi i drugim uverenjima o stečenom obrazovanju i stručnoj spremi) u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Pored toga, Zakona o rodnom identitetu uređuje:

· zabranu obavezne sterilizacije trans* osoba koje žele da operativno usklade telo s rodnim identitetom
· regulisanje prava trans* osoba u različitim oblastima života: pravo na penzijsko osiguranje, pravo na bračni i porodični život i kontinuitet imovinskih i svih drugih prava i obaveza
· zabranu diskriminacije trans* osoba

u slučaju da trans* osoba učini verovatnim da je diskriminacija na radnom mestu učinjena po osnovu rodnog identiteta, teret dokazivanja da nije bilo diskriminacije je na tuženom

Tekst Modela zakona o rodnom identitetu sa stručnim obrazloženjem možete pogledati ovde: http://transserbia.org/images/2015/doku ... oenjem.pdf

A, svoje komentare i sugestije možete napisati ovde na temi.