Page 1 of 1

Predstavljeni rezultati istraživanja s projekta Interseks – ka izgradnji intersekcionalne platforme

Posted: Wed Apr 17, 2019 2:03 pm
by EYA
U organizaciji Gayten-LGBT, Centra za promociju LGBTIQ prava, u prostorijama Kuće ljudskih prava, održana je konferencija: Interseks – ka izgradnji intersekcionalne platforme, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o pravnom položaju interseks osoba i istraživanja sa zdravstvenim radnicima o njihovim iskustvima, znanju i stavovima prema radu s interseks osobama.

Nakon uvodne reči Jovanke Todorović, koordinatorke programa zagovaranja Gayten-LGBT, okupljenima se obratila Jelena Simić, docentkinja Pravnog fakulteta Univeriteta Union u Beogradu i članica pravnog tima Gayten-LGBT koja je zajedno sa Sašom Lazićem (Gayten-LGBT pravni tim) sprovela istraživanje o pravnom položaju interseks osoba kod nas. Simić je najpre objasnila pojam interseksualnosti, a potom govorila o pravnom položaju interseks osoba u Srbiji, odnosno nedostaku regulisanja istog i neprepoznatosti interseks osoba u pravnim okvirima naše zemlje, te činjenici da nijedan zakonski tekst ne pominje interseks lica. Ona je pomenula i problem vidljivosti interseks osoba u javnosti kao i problem upotrebe adekvatne terminologije (interseks nije isto što i hermafrodit, dok se u interseks protokolima ipak koristi ova reč), skrećući posebnu pažnju na problem visokog nivoa stigmatizacije i autostigmatizacije interseks osoba, i kao ključni problem navela medicinski kontekst shvatanja interseks stanja i postupak normalizacije pola, hirurški postupak koji često osim hirurških procedura, kastracije, sterilizacije, uključuje i hormonsku terapiju. Simić je rekla da su različita istraživanja kao i življeno iskustvo interseks osoba pokazali da su ove procedure često medicinski nepotrebne, osim u slučajevima u kojima je zdravlje osobe u pitanju, ali da lekari često roditeljima interseks beba i dece ne predočavaju alternativne pristupe lečenju.

http://transserbia.org/vesti/1528-preds ... -platforme