CKSCentar za Kvir studije poziva vas na 8. skup u školskoj 2013/14. godini, i predavanje naslovljeno "Kulturne i istorijske pretpostavke tretmana intersekseksualnosti".
Ove subote sa nama razgovara Predrag Šarčević.


Centar za Kvir studije poziva vas na 8. skup u školskoj 2013/14. godini, i predavanje naslovljeno "Kulturne i istorijske pretpostavke tretmana intersekseksualnosti". Ove subote sa nama razgovara sa Predrag Šarčević.

U skladu s temeljnim pretpostavkama/zahtevima dihotomnog sistema pola/roda, osobe s nejasnim, tj. nedovoljno diferenciranim anatomsko-fiziološkim karakteristikama predstavljaju anomaliju u svetu "normalnih" muškaraca i žena. U izlaganju će biti predstavljeno nekoliko novijih pokušaja da se interpretacije fenomena "interseksualnosti" udalje kako od rigidnih zdravorazumskih, tako i od "ekspertskih", prevashodno  medicinskih klasifikacija i praksi. Preko radova autora kao što su Robert Edžerton, Harold Grafinkel, Eni Fausto-Sterling, Suzan Kesler ili Elis Domira-Drager ukazuje se na širi transkulturni i transistorijski kontekst "problema" interseksualnosti.                   


Predrag Šarčević. Etnolog-antropolog. Bavi se studijama roda i političkom antropologijom. U periodu 1996–2006. radio je kao rukovodilac programa etnologije (socio-kulturne antropologije) u Istraživačkoj stanici Petnica. Glavni i odgovorni urednik Trećeg programa Radio Beograda i naučnog časopisa Treći program.


Izlaganje će se održati usubotu, 8. februara, od 14 do 16h, na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, Kraljice Natalije 45, Beograd. Sala je na prvom spratu, iznad mezanina,  obeležena plakatom kvir studija.


Program:

14.00 -- 14.15h Okupljanje

14.15 -- 15.00h Izlaganje

15.00 -- 15.15h PAUZA

15.15 -- 16.00h Diskusija

16.00 -- ...        Piće u kafeu Službenog glasnika  (Kneza Miloša 16 [ugao sa Kraljicom Natalijom])