Izveštaj o mapiranju trans zakonodavstva je istraživački projekat organizacije ILGA, odnosno njenog Programa za za rodni identitet i rodno izražavanje.

Prvi put objavljen 2016, ovaj izveštaj predstavlja svetsku kompilaciju zakona, mera i procedura za trans i rodno različite osobe u vezi sa promenom oznake pola/roda i ličnog imena u zvaničnim dokumentima, kao i preduslove za te procedure. Izdanje iz 2017. sadrži dodatne elemente – deo o zakonskom priznanju roda i međunarodni zakon, deo o među-američkom sistemu, i sedam intervjua sa trans aktivistima/kinjama sa terena koji govore o situacijama u svojim zemljama. Izveštaj pokriva zakone i situaciju u 111 država i 13 oblasti.

Čest  je slučaj da procedure poput promene oznake roda i ličnog imena podrazumevaju i preduslove koji prethodno moraju biti ispunjeni, što predstavlja kršenje ljudskih prava: ovaj izveštaj ih jasno predstavlja, ali pokazuje i napredne primere iz čitavog sveta.

Informacije predstavljene u izveštaju važno su sredstvo koje aktivisti/kinje mogu da koriste u radu sa svojim institucijama i vladama u donošenju promena.

Drugo izdanje Ilginog Izveštaja o mapiranju trans prava objavljeno je novembra 2017, i zvanično predstavljeno na konferenciji ILGA Azija u Pnom Penu u Kambodži. Istraživanje su sproveli i izveštaj napisali Zan Hijam, Sandra Dafi i Matilda Gonzales Gil, a objavila ga je ILGA. (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association: Chiam, Z., Duffy, S. And González Gil, M., Trans Legal Mapping Report 2017: Recognition before the law, Geneva: ILGA, November 2017).

Ovde možete preuzeti Izveštaj na engleskom jeziku. Verzija na španskom će biti dostupna uskoro.

Prevela: MJ

Izvor: Trans Legal Mapping Report: latest edition