UntitledProjekat u trajanju od 24 meseca nazvan „Bezbedni/e i jednaki/e: Nediskiminacija i menadžment diverziteta pri zapošljavanju“ predstavlja saradnju između slovenačkih i srpskih partnera. Ova akcija obuhvata promociju kulturnog diverziteta i izgradnje kapaciteta organizacija u zajednici koje za cilj imaju unapređenje prava diskriminisanih grupa, kao i pružanje usluga u manje razvijenim krajevima Srbije. Projekat je relevantan za EU u promociji i konsolidaciji demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Projekat promoviše rodni mejnstriming kao horizontalni prioritet razvoja politika EU i kreiranje zakona u svim sferama života i rada. Primereno tome, potrebe osoba sa posebnim potrebama poštuju se u svim segmentima ovog projekta (vebsajt koji je prikladan i friendly prema osobama sa posebnim potrebama, mesta sa posebnim prilazom za ove osobe, usluge). Relevantnost akcije je takođe u skladu sa implementacijom Evropske strategije za zapošljavanje: poboljšanje radnog okuženja i uslova za rad, uključujući zdravlje i bezbednost na poslu, i usklađivanje posla sa porodičnim životom; efikasna implementacija principa nediskriminacije i promocije njenog mejnstriminga kroz sve EU politike; efikasna implementacija principa roda.

Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (EU Civil Society Facility Serbia Programme), a partneri na projektu su Škuc-LL (Slovenija), Labris i Gayten-LGBT (Srbija).

Priručnik.PDF