PREKINIMO CUTANJEOrganizacija Gayten-LGBT je u septembru objavila brošuru „Prekinimo ćutanje! Izveštaj monitoringa diskriminacije i zločina iz mržnje nad trans osobama“.

Brošura „Prekinimo ćutanje! Izveštaj monitoringa diskriminacije i zločina iz mržnje nad trans osobama" nastala je u okviru ProTrans projekta koji je organizacija Transgender Europe realizovala u saradnji s organizacijama iz pet zemalja – Turske, Kirgistana, Moldavije, Mađarske i Srbije. Tokom ProTrans projekta formirana je zajednička baza za prijavu transfobičnih incidenata. Prikupljeni podaci odnose se na slučajeve direktnog i indirektnog nasilja nad trans osobama i primere direktne, strukturalne i institucionalne diskriminacije.

Pored fizičkih i verbalnih napada, trans osobe u svim zemljama-učesnicama u projektu prijavljivale su različite teškoće u vezi sa zakonskim priznanjem rodnog identiteta. Podsećamo da je Srbija zemlja u kojoj nije regulisano pitanje zakonskog priznanja rodnog identiteta, kao i pravne zaštite trans osoba u drugim oblastima života. Na ovaj problem je ukazala i organizacija Transgender Europe u svom saopštenju od 16. septembra 2015. godine i pozvala na usvajanje zakona kojim bi se prekinuo pravni vakuum u kome se nalaze trans osobe u Republici Srbiji.

Brošuru možete preuzeti ovde