tarian budaya 14Шта је то што називамо род?
Овај есеј покушава да понуди један од могућих одговора кроз пример етничке заједнице Бугис лоциране на Јужном Сулавесију, у Индонежанском архипелагу.

Већина друштава и заједница на свету изједначава број полова са бројем родних идентитета, ограничавајући се на бинарности мушкарац/жена. Та дихотомија истовремено игнорише концепт „трећег пола“ (субјекат интерсексуалних особа) и негира могућност конструкције различитих модела рода који прелазе границе детерминисане полним дуализмом.

Ипак, постоје или су постојале заједнице на свету које су или признавале, или још увек признају, постојање категорије „трећег пола/рода“ и мултиродности. Једно од друштава у коме су мултиродни идентитети интегрисани у свакодневни живот јесте заједница етничке групе Бугис на Јужном Сулавесију. Овај есеј истражује посебан, аутономни статус пет различитих родних идентитета у оквиру Бугис заједнице – макураи (женствене жене), ороане (мужевни мушкарци), калалаи (мужевне жене), калаби (женствени мушкарци) и бису (андрогини шамани).

Мултиродни систем који постоји међу Бугисима илуструје могућност родног плурализма и разноврсности који је временом успоставио својеврсну родну моћ деловања (agency) јачу од најразличитијих историјских, религијских и политичких околности, и који наставља да траје и у данашњем контексту у коме доминира традиција и хетеронормативност.


Кључне речи:

род, мултиродност, трансродност, Бугис, Индонезија, Јужни Сулавеси, калалаи, калабаи, бису.

Nastavak pogledajte OVDE

Izvor: www.sintezis.org/