SKUC-Labris-Gayten-LGBT-9Veb portal Ko je odgovoran? napravio je video reportažu sa nedavno održanog okruglog stola na temu diskriminacije LGBT osoba prilikom zapošljavanja kao i na radnom mestu.

Kakva je situacija u Srbiji kada je ova problematika u pitanju, i kakva su iskustva sa diskriminacijom pri zapošljavanju i diskriminacijom na radnom mestu, na osnovu seksulane orijentacije i rodnog identiteta:

Izvor: http://kojeodgovoran.rs/Video/klip/ja-sam-ok-ti-nisi-ok