vidlerKako se u Hongkongu menja definicija roda

Jedna transeksualka dobila je tužbu na Vrhovnom sudu koja se tiče njenog prava da se venča sa muškarcem, i na taj način promenila stogodišnju definiciju „roda“ u Hong Kongu.

Vrhovni sud je jutros doneo odluku i u izjavi naveo da je odluka „u suprotnosti sa principom da se fokusira jedino na biološke odlike fiksirane u vreme rođenja, a koje se smatraju nepromenljivim.“

Sud je takođe naveo da je u multikulturnom Hong Kongu danas, priroda braka kao društvene institucije prošla kroz korenite promene. Isto tako navedeno je da je važnost prokreacije kao osnovnog elementa nacije „znatno umanjena“.

U presudi se kaže da „to da li postoji konsenzus među narodom Hong Konga kada su u pitanju prava transeksualaca na brak uopšte nije relevantno“, jer oslanjanje na odsustvo većinskog konsenzusa kao razloga za  odbacivanje zahteva manjine je „štetno uzmemo li u obzir suštinu osnovnih ljudskih prava“.

Žena, tridesetsedmogodišnjakinja, poznata samo pod inicilajom W, dvaput je već gubila na sudu, zahtevajući pravo da se uda za svog dečka. Matičar je insistirao da se jedino rod osobe pripisan joj po rođenju računa kada je u pitanju sklapanje braka. Žena je prošla kroz operaciju promene pola koja je finansirana iz državnog budžeta, i tvrdila je da joj je nepriznavanjem njenog novog roda, država ukinula pravo da se venča sa bilo kim, bio to muškarac ili žena.

Njen advokat Majkl Vidler, preneo je njene reči, „da je ova odluka pobeda za sve žene Hong Konga.“

„Možda sam rođena kao muškarac, ali nakon operacije u državnoj bolnici pre više od pet godina, živela sam svoj život kao žena i prema meni su se ponašali kao prema ženi u svakom smislu, osim u pogledu mog prava da se udam.“

„Ovom odlukom ta nepravda biva ispravljena, i jako sam srećna što je Vrhovni sud sada priznao moju želju da se udam za svog dečka jednog dana, i da ta želja nije ništa drugačija od želje bilo koje druge žene koja traži to isto, ovde u Hong Kongu.“

Vidler je i sam nazvao ovu odluku ključnom.

Vrhovni sud presudio je da su kriterijumi usvojeni u Bračnom pravilniku neustavni, „jer narušavaju samu suštinu prava na brak“.

"Kada se uzmu u obzir okolnosti i pozicija u kojoj se ova žena našla, negirajući jednoj transeksualnoj ženi kao što je ona, nakon operacije pravo da se venča sa muškarcem, odredbe pravilnika negiraju joj pravo da se venča uopšte”, kaže se u presudi.

Sekcija 21 Bračnog pravilnika kaže da je zajednica mora biti između „jednog muškarca i jedne žene isključivo“.

„Smatramo da bi bilo pogrešno isključiti takvu transeksualnu osobu i negirati joj pravo da se venča u njenom novodobijenom rodu, karakterišući je kao ’pseudoženu’“, rekla je većina u svojoj odluci.

Ali sud je predložio da se izvršenje presude stopira na 12 meseci, jer je pitanje novog zakonodavstva i njegovog implementiranja stvar samog zakonodavstva i odluka koju oni treba da donesu. W će kako bilo, imati pravo na sudsku odluku nakon isteka perioda od 12 meseci, bez obzira na to šta se dešavalo sa novim zakonom.

Ukoliko vlada ne bude unela dopune u Bračni pravilnik poštujući odluke suda, onda će taj deo Bračnog pravilnika koji se tiče ovog slučaja biti smatran neustavnim, rekao je Vidler.

Sudija koji je bio protiv, Patrik Čen Siu-Oi kaže da je priznavanje transeksualnog braka „radikalna izmena jednog tradicionalnog koncepta braka”, dodavši da nema dokaza o tome da li su se društveni stavovi u Hong Kongu promenili do te mere da se napusti ili iz osnove menja tradicionalni koncept braka.

On je rekao da takva promena treba da se desi tek nakon konsultovanja javnosti.

U ponedeljak uveče, u telefonskom intervjuu koji je dogovoren preko njenog advokata, W je rekla: „Presrećna sam. Najzad ću moći da se udam za svog divnog dečka u Hong Kongu.“

Dodala je i da će sada najzad početi da organizuje njihovo venčanje.

Komisija za jednake mogućnosti (The Equal Opportunities Commission,EOC), je u ponedeljak popodne takođe pozdravila odluku suda i pozvala vladu da u skladu sa tim napravi izmene u Bračnom pravilniku.

„Verujemo da transrodne osobe treba da imaju ista prava kao i svi drugi, da žive dostojanstvenim životom i da budu poštovani/e, uz punu dostupnost učestvovanja u svakom aspektu života, kaže komisija. “Ovo se odnosi i na pravo da se venčaju sa osobom koju vole.“

„Komisija za jednake mogućnosti poziva vladu da jasno i brzo odreaguje, te da preduzme potrebne korake kako bi se pozabavila amandmanom koji je preporučio Vrhovni sud.“

 

pišu: Stjuart Lau and Lai Jing-kit

Prevod: MJ

Izvor: scmp.com