image002U saradnji Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Zaštitnika građana Republike Srbije i Gaytena-LGBT osnovana je radna grupa koja se bavi analizom situacije i propisa od značaja za pravni položaj transpolnih osoba u Srbiji, sa ciljem formulisanja predloga za izmenu i dopunu važećih propisa i predlog novih.

Radnu grupu sačinjavaju: Slavoljupka Pavlović i Milan Đurić (Gayten-LGBT), Zorica Mršević, Predrag Šarčević, Radenka Grubačić (Ombudsman) i Marija Zarić (Poverenica za zaštitu ravnopravnosti).

Članovi/ice grupe su izvršili analizu i kreirali/e četiri naučna rada, sa sveobuhvatnim i konkretnim zajedničkim preporukama:

 • Predrag Šarčević:
  IZVEŠTAJ O POLNIM I RODNIM VARIJACIJAMA KROZ ISTORIJU I U RAZLIČITIM KULTURAMA
 • Milan Đurić:
  ANALIZA POLOŽAJA TRANSPOLNIH OSOBA U SRBIJI U VEZI SA OSTVARIVANJEM LIČNIH I DRUGIH PRAVA
 • Slavoljupka Pavlović:
  ANALIZA POZITIVNO PRAVNIH PROPISA KOJI SE TIČU TRANSPOLNIH OSOBA
 • Zorica Mršević:
  MEĐUNARODNO PRAVNI STANDARDI I ISKUSTVA U REGULISANJU POLOŽAJA TRANSSEKSUALNIH OSOBA

 Analiza propisa od značaja za pravni položaj transpolnih osoba