transsexual_symbolOvaj tekst se bavi transeksualnim osobama, tj. osobama čiji je mozak „normalan“ za jedan rod, a hromozomi i spoljašnjost tela deluju „normalno“ za suprotan pol. U daljem tekstu izraz rod uvek označava rod u kome se osoba identifikuje.

Osnovne stvari
•    Prihvati me kao punopravni deo roda u kome se identifikujem.

•    Uvek koristi jezik koji je u skladu sa mojim identitetom, npr. on ili ona, čak i kada moje telo još uvek ne izgleda tako, i kada govoriš o mojoj prošlosti.

•    Ako se još uvek prilagođavaš, normalno je da praviš greške. Ne privlači dodatnu pažnju tako što ćeš se izvinjavati. Samo se ispravi i nastavi dalje.

•   Ako se identifikujem kao muško, ne koristi reči u ženskom rodu kao što su devojka, konobarica, grudi, vagina i sl. da me opisuješ, i obrnuto. Uvek koristi jezik koji je u skladu sa mojim rodom. Na primer, ako sam FTM transeksualna osoba uvek sam momak, a nikad devojka. Ne govori da imam „žensko telo“ osim ako sam ne koristim taj izraz.

•    Transeksualna devojka je MTF (male-to-female). Transeksualni momak je FTM (female-to-male). Nikad nije obrnuto.

•    Rodni identitet nije povezan sa seksualnom orijentacijom. Bilo da me privlače muškarci, žene, oboje ili nijedno, to je potpuno odvojena stvar od toga da li sam muško ili žensko. Na primer, ako sam trans devojka kojoj se dopadaju devojke, prema meni se ophodi kao prema drugim lezbejkama.

•    Ne očekuj da se prilagođavam stereotipima mog roda. Oblačiću odeću koja mi se dopada i imaću razna interesovanja. Muževnost i ženstvenost (npr. maniri ili interesovanja koja društvo stereotipno povezuje sa određenim rodom) nemaju veze se pripadanjem određenom rodu. Postoje buč trans žene i feminizirani trans muškarci, kao što postoje i među osobama koje nisu transeksualne.

•    Za trans osobe transeksualnost nije izbor ili odluka, već realnost. Jedina „odluka“ se odnosi na prihvatanje situacije i njeno poboljšanje radi zdravijeg života, ili njeno poricanje i patnja.

•    Nikad ne pominji moje staro ime i ne pitaj koje je. Umesto da kažeš „onda kada si bio Fred“, reci „pre nego što si se autovala kao žensko“.

•    Ne koristi moje ime u trećem rodu, kao da je to osoba odvojena od mene, npr. „da li si sada obučena kao Liza?“

•    Ja sam pre svega osoba, najčešće momak ili devojka, muškarac ili žena. Ako moraš da koristiš reč transeksualno (ili trans) bolje je koristi kao pridev kojim opisuješ osobu, a ne kako imenicu, npr. trans osobe, trans ljudi, trans žena...

•    Sve u svemu, stvar je veoma prosta: ja sam momak ili devojka. To je sve!

Tranzicija
•    Koristi reč „tranzicija“ da opišeš proces kroz koji prolazim ili već jesam.

•    Promene na mom telu nisu samo kozmetičke, već rekonstruktivne. Posedovanje tela u kome se ugodno osećam je od presudnog značaja za moje zdravlje i moje društvene i fizičke kontakte sa drugim ljudima.

•    Nemoj otvoreno govoriti o mojim genitalijama više nego što to radiš sa ne-transeksualnim, cis osobama, osim ukoliko ja ne pokrenem tu temu.

•    Nemoj odmah pretpostavljati da je operacija „promene pola“ (genitalna rekonstrukcija / rekonstrukcija polnih organa) moj prioritet. Svaka transeksualna osoba je jedinstvena i tokom perioda tranzicije bira korake na osnovu brojnih faktora. Ne žele svi/e operaciju.

Društvene situacije
•    Transeksualnost je veoma lična stvar prema kojoj se treba odnositi sa poštovanjem.

•    Nisam tu da šokiram niti da privlačim pažnju. Nisam sebičan/na. Samo želim da budem osoba poput drugih, i imam pravo na zdravlje i da živim u svom istinskom rodu.

•    Ako se dobro uklapam (tj.“prolazim“) ili ako sam online ne govori da sam trans osim ako je to i druga osoba. O meni pričaj kao o ma kojoj drugoj osobi, u skladu sa mojim rodnim identitetom.

•    Ako je vidljivo da mi rod varira (tj. da ne „prolazim“) a autujem se kao trans, u redu je da edukuješ prijatelje i prijateljice, npr. o ličnim zamenicama, pre nego što me upoznaju.

•    Ne predstavljaj me kao svog/svoju transeksualnog/u prijatelja/prijateljicu. Ne traži od mene da pričam svoju životnu priču osobama koje tek upoznajem.

•    Traži pristanak pre nego što me fotografišeš ili pokazuješ moje stare fotografije, slikane pre operacije.

•    Ne zovi me svaki put kada se na TV-u daje dokumentarac o transeksualnosti samo zato što sam trans. Već znam šta znači biti transeksualna osoba! To radi samo ako znaš da me ta tema zaista interesuje.

Priroda roda
•    Rod nastaje od sastava našeg mozga, uma i/ili duše, a ne od tela. Hromozomi, hormoni, odgoj i sl. ne određuju niti menjaju rod osobe.

•    Svaka osoba pojedinačno je jedina koja zna kojeg je roda. Nikakvi spoljašnji „tragovi“ ne mogu dokazati ili negirati istinski unutrašnji rod jedne osobe. Neke osobe ga znaju celog života. Neke uspevaju da ga poriču jako dugo. Neke osobe su oduvek znale da se po nečemu razlikuju. Neke su posle dugog traganja spoznale da su muško ili žensko i da je to legitimno zdravstveno stanje.

•    Netranseksualne žene, tj. cis žene nemoj nazivati „pravim ženama“ ili „kompletnim ženama“.

Terminologija
•    Ovaj tekst se isključivo bavi transeksualnim osobama.

•    Ne mešaj transeksualnost sa krosdresingom. Krosdreseri su najčešće muškarci koji oblače žensku odeću iz seksualnih pobuda ili zbog fetiša. Ti muškarci se najčešće ne identifikuju kao žene.

•    Ne mešaj transeksualne osobe sa drag kraljicama ili drag kraljevima. Ove osobe se najčešće bave performansom, i često oblače prenaglašenu i stereotipnu odeću suprotnog pola za potrebe nastupa ili imitacija.

•    Izraz „transrodnost“ je zajednički termin koji uključuje ma koje ili sve osobe čiji rodovi variraju: transeksualne osobe, krosdresere, drag kraljeve i kraljice, interseksualne osobe, rodno queer i two-spirit osobe i mnoge druge. Pažljivo koristi ovaj izraz.

•    Skraćeni izraz „trans“ može se odnositi i na transeksualnost i na transrodnost. U ovom tekstu ga koristimo da označimo transeksualnost.

•    Izraz „transić“ je žargon za transeksualne osobe, bilo da je pridev ili imenica. Mnoge osobe ga smatraju uvredljivim, poput reči peder, lezbača ili crnčuga. Zato se uobičajeno smatra da samo trans osobe mogu da ga prisvoje i da ga koriste.

•    Izraz she-male je vulgaran. Taj izraz koristi pornografska industrija kako bi trans žene koje nisu prošle kompletnu tranziciju objektivizovala i predstavila kao fetiš, a ne radi promocije trans prava.

•    Ne nazivaj krosdresingom to što nosim odeću roda kome pripadam. Krosdresing bi bio ako nosim odeću suprotnog roda, npr. ako FTM trans muškarac nosi žensku odeću.

•    Ako sam trans muškarac koji ide na operaciju gornjeg dela tela, ne idem da „odstranim dojke“ već na rekonstrukciju grudi.

Kada se autujem
•    Ako se tek autujem u svom novom rodu, koristi moje novo ime i zamenice sa mnom i sa svima (i samo) osobama koje znaju za mene, čak i (naročito!) sa osobama koje se još uvek bore sa prelaskom na moj novi rod. Budi opušten/a u vezi sa tim i nemoj praviti frku oko toga.

•    Ako nikom ne govorim da sam trans, nemoj ni ti.  

Prevod: Majda Puača

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore