Gayten-LGBT, Centar za promociju LGBTIQ prava, predstavlja Model zakona o rodnom identitetu koji za cilj ima zaštitu i unapređenje prava trans* osoba. Model zakona teži depatologizaciji trans* identiteta, ali je i u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, kojim je predviđeno izdvajanje sredstava iz fonda obaveznog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 65 procenata za usluge kojima se otklanja nesklad između biološkog pola i rodnog identiteta.

Modelom zakona o rodnom identitetu uređuje se pravo na izražavanje rodnog identiteta, zabrana diskriminacije po osnovu rodnog identiteta, posebni oblici diskriminacije po osnovu rodnog identiteta, prava trans* osoba, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, a posebno prava na dostupnost zdravstvene zaštite, prava na obaveštenje i pristanak, prava iz radnog odnosa, prava na osiguranje, prava na bračni i porodični život, prava na zaštitu ličnih podataka, prava na promenu dokumenata (pravo na promenu oznake pola, promenu imena, promenu jedinstvenog matičnog broja građanina), kao i imovinskih i drugih prava. Pored toga, Model zakona reguliše nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, osnivanje Registra lica kojima je izvršena promena oznake pola u dokumentima, kao i druga pitanja u vezi s pravima i dužnostima trans* osoba.

Na čelu tima za izradu Modela zakona o rodnom identitetu nalazi se Slavoljupka Pavlović, pravnica Gayten-LGBT, a u izradi zakona učestvovale su docentkinja dr Jelena Simić (Centar za unapređivanje pravnih studija), prof. dr Zorica Mršević (Institut društvenih nauka), uz konsultacije s Milanom Đurićem, Jelenom Vidić i timom Gayten-LGBT.

Komentare na model Zakona o rodnom identitetu možete slati na i-mejl adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 Pogledajte: Model Zakona o rodnom identitetu