rodna raznolikostKao svetska federacija LGBTI organizacija, snažno verujemo da rodna raznolikost nije - i nikad ne bi smela da bude - patologija.

Takođe smatramo da nijedno dete predpubertetskog uzrasta ne bi trebalo da dobije dijagnozu zbog svog rodnog identiteta ili rodnog izražavanja. Zapravo, nijedna takva dijagnoza nije medicinski korisna.

Zadržavamo stav da se deca stalno menjaju i razvijaju i da tokom razvoja istražuju sebe, svoju ličnost i potencijale. To uključuje i doživljaj i izražavanje sopstvenog roda, što na kraju vodi do formiranja identiteta. Deca se najbolje razvijaju kada imaju podršku da rastu i istražuju u sredini koja im pruža ljubav i podršku, a ne u onoj koja ih stigmatizuje ili medikalizuje.

Umesto da se ostaje na putu patologizacije, snažno preporučujemo da rodno afirmativno savetovanje shodno uzrastu, uravnoteženo pružanje informacija i podrške deci, njihovim porodicama i drugim važnim osobama iz detetovog života treba da bude dostupno. Škole, kao i mediji, igraju ključnu ulogu u tome, i za to bi trebalo da dobiju podršku.

Snažno podržavamo predlog uklanjanja dijagnoze Transseksualizma i poremećaja rodnog identiteta u detinjstvu iz Petog poglavlja trenutne verzije Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB/ICD-10) i svake naredne verzije, pošto rodna raznolikost nije mentalni poremećaj. Takođe pozivamo Svetsku zdravstvenu organizaciju da se uzdrži od toga da Poremećaj rodnog identiteta u detinjstvu zameni novom patologizujućom dijagnozom, uključujući i Rodnu inkongruentnost u detinjstvu.

ILGA se pridružuje globalnom trans pokretu u borbi protiv svakog oblika patologizacije dece.

Potpisnici/e:
ILGA bord i zaposleni

ILGA svetski trans sekretarijat

Prevela: JV