Ovo je zajednička izjava za javnost mreža, organizacija i programa koje su bile uključene u proces izrade ICD-11 kada su u pitanju trans i rodno različite osobe, a koja sadrži korisne informacije u vezi sa sledećim koracima povodom formalne depsihopatologizacije trans i rodno različitih osoba od strane Svetske zdravstvene organizacije.

Implementacija nove kategorizacije ICD-11 trajaće nekoliko godina (od 3 do 10 u zavisnosti od zemlje; dok su neke države kao što je SAD već izjavile da je neće implementirati.)

Geten se pridružuje saopštenju i podržavamo ga.

Jedanaesta verzija Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11) izglasana je prošle nedelje na zasedanju Svetske zdravstvene organizacije (SZO), nakon što je prošle godine SZO završio rad na istoj. Pošto su kategorije u vezi sa transrodnošću izbačene iz poglavlja o mentalnom zdravlju, sledeći koraci u ovom procesu uključuju odbacivanje preostalog patologizujućeg jezika i kretanje ka zakonskoj depatologizaciji i univerzalnoj zdravstvenoj nezi.

Izveštaj koji sledi sadrži detaljne infromacije i Poziv na akciju i objavljen je neposredno pre formalnog usvajanja nove verzije ICD-11 od strane SZO-a. Za više detalja u vezi s pitanjima u ovom izveštaju, možete pisati na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Ishod procesa tehničke revizije

Godine 2018, završen je tehnički proces obrade ICD-11 (Međunarodne klasifikacije bolesti – 11. verzija), a rezultati su javno objavljeni.

 1. Sledeći korak je zvanično usvajanje od strane Svetske zdravstvene organizacije (što se desilo u ponedeljak 27. maja tokom 72. zasedanja SZO, prim. prev.).

 2. Kategorije u vezi sa transrodnošću uklonjene su iz Poglavlja o Mentalnim i Bihejvioralnim poremećajima, što znači da su trans identiteti formalno depsihopatologizovani u 11. verziji Međunarodne klasifikacije bolesti (ICD – 11).

 3. Nove kategorije u vezi s transrodnošću dodate su u Poglavlje 17 o Stanjima u vezi sa polnim zdravljem, što je jedno od pet novih poglavlja u novoj verziji klasifikacije bolesti ICD-11. Iako dodavanje u ovo poglavlje predstavlja napredak, ovaj potez nikako nije savršen. Na primer, na neki način je reduktivno određivati i definisati trans zdravlje kao nešto što ima veze samo s polnim zdravljem. Smatramo da ICD-11 predstavlja prelaznu verziju, prihvatljivu samo kao korak ka depatologizaciji (videti 12. zbog zahteva za potpunu depatologizaciju).

 4. Nove kategorije u vezi s transrodnošću su:

  1. Rodna nekongruentnost u Adolescenciji i Odraslom dobu; i

  2. Rodna nekongruentnost u Detinjstvu.

Tekuća pitanja o kojima treba diskutovati

 1. Trans i rodno različiti aktivisti/kinje uključeni u proces reforme ICD-a ozbiljno dovode u pitanje termin „rodna nekongruentnost“, a zajednički podnesci na temu alternativnih termina i kriterijuma su predati.

 2. Kategorija Rodna nekongruentnost u Adolescenciji i Odraslom dobu je prihvaćena kao privremeno i nesavršeno rešenje zbog potreba onih trans i rodno različitih osoba kojima je neophodan pristup posebnoj zdravstvenoj nezi (na primer, operacije i hormoni) u zdravstvenim sistemima koji bi ih inače isključili. Ovu odluku je bilo teško doneti i na kraju je doneta zbog međunarodne solidarnosti i izražene zajedničke posvećenosti da se nastavi sa podnošenjem zahteva SZO-u u vezi sa alternativnim terminima i kriterijumima.

 3. Kategorija Rodna nekongruentnost u detinjstvu odbačena je od strane aktivista/kinja uključenih u proces reforme ICD-11. Alternativne šifre kojima bi se obezbedio pristup sistemima podrške za trans i rodno različitu decu podnete su SZO-u.

 4. Šifre u ICD-11 koriste se globalno i u različite svrhe, uključujući i pravno priznanje roda, pristup specifičnoj zdravstvenoj nezi (npr. procedurama potvrde/prilagođavanja roda) i za pokrivanje troškova zdravstvene zaštite. Neke države koriste druge klasifikacione sisteme (npr. DSM, Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje) u iste svrhe. ICD-11 nema direktnog uticaja na DSM-5.

Osvrt na ova pitanja kroz proces revizije ICD-11

 1. Proces revizije i izmene ICD-11 počeće uskoro. Pošto ICD-11 bude usvojen od strane SZO i novo Poglavlje o stanjima u vezi s polnim zdravljem bude uključeno u ICD-11, naši aktivistički napori će se fokusirati na:

  • Zamenu termina „rodna nekongruentnost“ terminom koji ne patologizuje i ne stigmatizuje trans i rodno različite osobe;

  • Potpuno uklanjanje kategorije Rodna nekongruentnost u detinjstvu; i

  • Obezbeđivanje pristupa sistemima podrške za trans i rodno različitu decu i pokrivanje troškova iste.

Osvrt na ova pitanja na drugim mestima

 1. Nakon usvajanja ICD-11 od strane SZO-a, države članice Ujedinjenih nacija odgovorne su za implementaciju nove verzije na nacionalnom nivou. U nekim slučajevima ovaj proces bi mogao trajati godinama. Veoma je važno sarađivati s Ministarstvima zdravlja kako bi se zagovaralo za potpuno i brzo usvajanje i implementaciju novog Poglavlja i njegovih kategorija na nacionalnom nivou.

 2. U svetu u kom ljudi nemaju jednak pristup zdravstvenoj zaštiti i pokrivanju troškova iste, nažalost neophodno je zadržati referencu na trans i rodno različite identitete u ICD-u, kako bi im bio obezbeđen pristup zdravstvenoj zaštiti. Međutim, nameravamo da se i dalje borimo protiv ove nejednakosti kroz dva ključna politička cilja:

  • Unapređenje pravne depatologizacije svuda, kako bismo omogućili da se ljudska prava svih trans i rodno različitih osoba poštuju, i

  • Progresivno širenje zdravstvene zaštite i pokrivanja troškova iste, kako je utvrđeno u okviru Univerzalne zdravstvene zaštite i pokrivanja troškova.

 3. Depatologizacija trans i rodno različitih osoba je pitanje ljudskih prava, koje je kao takvo prepoznato od strane međunarodnih mehanizama, npr. the UN SOGI Mandate. Veoma je važno da se prestane s kršenjem ljudskih prava u medicinskim kontekstima, uključujući i torturu i loš tretman.

 4. Potpuna depatologizacija trans i rodno različitih osoba zahteva kompletno uklanjanje:

  • psiho-medicinskih klasifikacija;

  • zakonskih i bioetičkih čuvara kanona;

  • medicinske nege i tretmana vođenih interesima korporacija;

  • normativnih rodnih stereotipa; i

  • svih oblika socioekonomske nepravde.

 5. Javni zdravstveni sistemi moraju biti odbranjeni i prošireni, uključujući odlučno povećanje budžeta na nacionalnom nivou. Veoma je važno organizovati se protiv kompanija koje nude privatno zdravstveno osiguranje, kako bismo onemogućili da imaju moć donošenja odluka u situacijama koje se tiču naših identiteta i naših tela.

Poziv na akciju

Trebalo nam je mnogo vremena da stignemo ovde gde smo danas. Do pre nekoliko godina, uklanjanje patologizujućih kategorija za trans i rodno različite osobe sa ICD-10 liste mentalnih poremećaja izgledalo je nemoguće. Danas znamo da je puna depatologizacija ostvariva i da će biti ostvarena tokom naših života.

Nošenje s medicinskim klasifikacijama može da bude veoma izazovno u ličnom i političkom smislu. Niste sami. Podelite svoje sumnje, brige i frustracije s drugima, uključujući i one od nas koji radimo na procesu revizije ICD-a. Hajde da pružimo podršku jedni drugima u prevazilaženju negativnih uticaja patologizacije dok zajedno radimo na njenom raskrinkavanju.

Iako izgleda kao da se proces revizije ICD-11 završio, on zapravo tek počinje. Imamo toliko toga da dobijemo uključivanjem u tekući proces revizije.

Pravi je trenutak da nam se pridružite

Izvor: transactivists.org
Prevela: M. Jeremić