trans powerŽelimo da odamo poštu i podržimo naše zatvorene članove/ice zajednice koji nemaju pristup neophodnim lekovima, koji su suočeni/e sa nasiljem zatvorskih čuvara i drugih zatvorenika/ca i psihijatrijskog sistema, koji nemaju zaštitu niti imaju moć da zaštite sebe i svoj rodni identitet. Odajemo vam poštu i slavimo vašu snagu, iako ne možete da budete sa nama večeras. Vaša zajednica vas voli i podržava.Želimo da odamo poštu i podržimo imigrante/kinje među nama, i one sa i bez papira, one koji su suočeni sa zatvaranjem, deportacijom i brutalnošću sistema - imigracionog, policije i društva. Odajemo vam poštu i slavimo vašu snagu. Vaša zajednica vas voli i podržava.

Želimo da odamo poštu onim trans i osobama koje se rodno ne konformiraju koje su brutalno ubijene iz mržnje, kao i onima koje su svoje živote izgubili zbog beskućništva, nedostatka zdravstvene zaštite i sredstava za život. Čuvamo vas u svojim srcima i umovima i nastavljamo da se borimo za oslobođenje trans i osoba koje se rodno ne konformiraju, za oslobođenje svih. Odajemo vam poštu i slavimo vašu snagu. Vaša zajednica vas voli i podržava.

Želimo da odamo poštu obojenim trans i osobama koje se rodno ne konformiraju, koje su ubijene, zatvorene, uhapšene i napadnute u ratovima, okupacijama, genocidu i u svim činovima vojnog nasilja i militarizma. Posvećene/i smo borbi protiv vojnog nasilja, kolonizovanja i okupacije svih naroda. Vaša zajednica vas voli i podržava.

Želimo da odamo priznanje svim trans osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju, a koje su suočene sa problemima pristupa obrazovanju, stanovanju, zdravstvenoj zaštiti, sredstvima za život i moći da donose sopstvene odluke. Vaša zajednica vas voli i podržava.

Želimo da odamo priznanje i poštu starijim trans i osobama koje se rodno ne konformiraju; oni su videli svašta, bili svedoci mnogih dešavanja, nasilja, stvarali su nove priče, borili se, i nastavljaju da sa nama dele svoje priče, mudrosti, stvaraju prostor i budu jaki/e. Cenimo i slavimo vaše živote i to što ste preživeli. Vaša zajednica vas voli i podržava.

Želimo da slavimo i podržimo trans i osobe koje se rodno ne konformiraju a koje su drugačijih sposobnosti od nas, suočene sa nevidljivošću, nepristupačnošću, diskriminacijom i nasilno isključivim zdravstevnim sistemom. Poštujemo i slavimo vašu snagu i izdržljivost. Vaša zajednica vas podržava i voli.

Želimo da kažemo da je nasilje naše stvarnosti sistemsko, i da ima snažan uticaj na trans i osobe koje se rodno ne konformiraju. Predano ćemo se boriti i dovoditi u pitanje to nasilje i nastojaćemo da obezbedimo prostor za isceljenje i transformaciju svih preživelih i onih koji nasilje nanose.

Želimo da se divimo i iskažemo zahvalnost snazi, lepoti i izdržljivosti trans i osoba koje se rodno ne konformiraju. Kako nastavljamo da se oporavljamo od nasilja koje smo doživeli/e, hajde da takođe slavimo naše divne i jake porodice širom sveta!

Naša zajednica vas podžava i voli.

Izvor: http://alp.org/ 
Prevod: MJ