U Beogradu je od 6. do 8. aprila 2017, održana druga konferencija Evropskog profesionalnog udruženja za transrodno zdravlje (EPATH), pod nazivom “Savremeni pristup trans zdravlju u Evropi: Fokus na izazovima i naprecima”.

Konferencija je okupila 450 učesnika i učesnica, istraživača i istraživačica, kliničara i kliničarki i aktivista i aktivistkinja iz razlitičih delova Evrope i sveta. Konferenciju su ugostili naučni i lokalni organizacioni komitet EPATH-a u saradnji sa dve lokalne organizacije, Gayten-LGBT i UG Egal. Sadržaj konferencije činile su plenarne sesije, preko 100 usmenih prezentacija, 37 poster prezentacija i 16 multidisciplinanih radionica, a sam program bio je podeljen u sledeće oblasti: mentalno zdravlje, deca i mladi, endokrinologija, društvene nauke, glas i komunikacija i hirurgija. Posebno važan fokus konferencije predstavljalo je uspostavljanje dijaloga između medicinskih, društvenih i pravnih nauka, kojoj je doprinela intenzivna saradnja između samog EPATH-a i civilnog sekstora. Takođe, ovo je prva konferencija na kojoj se od učesnika i učesnica očekivalo da se pridržavaju politike EPATH-a o upotrebi trans afirmativnog jezika, kao i da se saglase sa kodeksom ponašanja.

Konferenciji je prethodio trening organizacije Transgender Europe, namenjen pružaocima zdravstvene nege o radu sa trans osobama. Na treningu su predstavljeni preliminarni rezultati dva istraživanja o zdravstvenoj nezi trans osoba - istraživanja među samim trans osobama i istraživanja među pružaocima zdravstvenih usluga, koje je organizacija TGEU sprovela u saradnji sa organizacijama iz pet zemalja, među kojima je i Gayten-LGBT.

Naredna, treća po redu EPATH konferencija biće održana u aprilu 2019. godine u Firenci. 

Slike: EPATH
Priredila: JV