vesti2Pored brojnih problema u organizovanju zaštitne mreže skloništa za beskućnike, aktivisti navode da je posebno teško pružiti pomoć transrodnim osobama bez doma, čiji ne-tradicionalni rodni status pokreće pitanja organizovanja prostorija za spavanje i tuširanje.
Od Finiksa do Njujorka, skloništa su poboljšala svoje pravilnike kako bi izašli u susret i potrebama manjinske, nekonvencionalne populacije beskućnika,  pa tako priznaju preferirano rodno opredeljenje a ne samo rodni status po rođenju.

Aktivisti ukazuju na smrt transrodnih žena beskućnica u Teksasu kako bi naglasili potrebu postojanja skloništa za sve. U decembru prošle godine Dženifer Gejl (Jennifer Gale), transrodna osoba koja je izgubila dom, pronađena je mrtva ispred crkve u Ostinu. Šest godina pre toga, Alis Džonston (Alice Johnston), nezaposlena transrodna žena, je izvršila samoubistvo u Atlanti napisavši pre toga u poruci prijateljima da je ostala bez doma i da je odbijena u skloništima.

Jedna od organizacija razmišlja o proširenju jednog ili više od svojih šest skloništa delom i da bi mogli da prihvate transrodne beskućnike. “Ne znamo da li nam je potrebno potpuno novo sklonište”, rekla je glasnogovornica organizacije. “Ne znamo kako da izađemo u susret toj potrebi, ali potreba svakako postoji.”

Organizatori kažu da je nalaženje mesta za transrodne osobe podjednako važno za sve u skloništu. “Stavite se u poziciju nekoga ko beži od nasilja u porodici – ona dolazi u sklonište da bi pobegla od muškog prisustva u svom životu i ona misli da je došla u sredinu gde su samo žene”, kaže upravnica jednog skloništa za žene i decu.

Još neki problemi koje navode ove organizacije su da je biološkim ženama neprijatno da spavaju u istim prostorijama sa “biološkim muškarcima”, bez obzira kako se ovi rodno izražavaju. Sa druge strane, plaše se za njihovu bezbednost ako bi ih stavili u spavaonicu sa stotinama muškaraca. Takođe uvek postoji opasnost da neko od stanara sa psihičkim problemima – kojih je u skloništima dosta – napadne transrodne stanare.

Istraživanje je pokazalo prošle godine da je od 646 transrodnih stanovnika Kalifornije, njih 20% bez doma, a trećini ovog procenta je bio zabranjen pristup u sklonište. Očekuje se da će porast broja nezaposlenih usled krize povećati i broj beskućnika, a da će ovaj problem još teže pogoditi transrodne osobe, čiji izgled i inače čini teškim zadržavanje radnog mesta.

Izvor: 365gay