Ovom prilikom želimo da se oglasimo povodom skorašnjih izjava koje je Mladen Šarčević dao za dnevni list Informer, a u kojima je izneseno niz najpre netačnih, a potom i homofobičnih i transfobičnih izjava. Naime, ministar obrazovanja je u intervjuu za pomenuti list u senzacionalističkom maniru najavio da će svaki prosvetni radnik biti kažnjen ako „podstrekuje homoseksualizam i uči decu da su bespolna bića“. 

Krajnje je zabrinjavajuće da ministar zadužen za obrazovanje nije upoznat sa osnovnim pojmovima koji se tiču LGBT zajednice, te koristi netačne i naučno neosnovane termine. 
„Homoseksualizam“ je odavno prevaziđen termin, budući da istopolna seksualna orijentacija nije ni ideologija ni bolest, te isto tako ne može biti „podstrekivana“ jer nijedno dete niti osoba ne može da bude naterana da promeni svoju seksualnu orijentaciju.

„Podstrekivanja“ „suprotnom“ smeru – tačnije, pokušaji „lečenja“ homoseksualnosti putem konverzive terapije bili su prisutni pre više decenija i pokazali su se ne samo neosnovanim, već izuzetno štetnim i opasnim jer su dovodili do teških posledica poput anksioznosti, depresije, pa čak i samoubistva.

Zabrinjavajuće je što ministar prosvete takođe ne uviđa značaj prevazilaženja tradicionalnih rodnih uloga u savremenom društvu. Tako strogo „zašrafljene“ uloge ne samo da ograničavaju decu da izražavaju interesovanje van rodno tradicionalno „zadatih“ uloga, već i dodatno ojačavaju već snažan patrijarhalni obrazac unutar društva.
Rodno neutralni programi takođe nisu novitet i pojedina istraživanja, poput studije „Rano predškolsko okruženje i rod: Efekti rodne pedagogije u Švedskoj“ koju možete pročitati OVDE, pokazuju da deca koja su pohađala ove programe imaju šire vidike, ali i takođe nisu sklona rodnoj stereotipizaciji niti segregaciji.

Uostalom, činjenice i upoznavanje osnovnih pojmova o LGBT osobama sastavni su deo programa unutar školskih programa u državama članicama Evropske unije, te ovakve izjave koje dolaze sa ministarskih pozicija čak mogu dovesti u pitanje samu dinamiku evropskih integracija.

Tako decidno odbijanje debate o polu i rodu unutar obrazovnih ustanova takođe dodatno stigmatizuje trans osobe, a naročito one koji se suočavaju sa svojim trans identitetom u periodu psihofizičkog sazrevanja. 

Obrazovanje utemeljeno na poštovanju različitosti, prevazilaženju stereotipa i poštovanju ljudskih prava je prioritet za svako društvo koje počiva na demokratskim tekovinama.

Zato smatramo posebno opasnim kada ovakve reči čujemo baš od strane ministra zaduženog za prosvetu i još jednom izražavamo zabrinutost zbog sve češćih disonantnih tonova unutar Vlade Republike Srbije koji se tiču LGBT građanki i građana.

U Srbiji je i dalje prisutan visok nivo homofobije i transfobije i jedan od najefektivnijih načina za njihovo suzbijanje jeste upravo obrazovanje. 

Udruženja Da se zna! i Gayten-LGBT