Trans osobe u Čileu će od sada moći da promene lično i ime i oznaku za rod u ličnim dokumentima bez prethodno izvršene operacije prilagođavanja tela rodnom identitetu.

Članovi Kongresa izglasali su zakon 12. septembra sa  sa 95 glasova za, dok je protiv bilo 64. Komisija čileanskog Senata je 2016.odobrila predlog kojim se odraslim transrodnim osobama dozvoljava da zakonski promene svoje lično ime i oznaku roda bez odlaska kod sudije, ali je predlog trebalo još da dobije i odobrenje čileanskog Kongresa, što se sada i desilo.

Ovim zakonom će svakoj osobi starijoj od 14 godina biti omogućeno da se samoodredi u pogledu roda. Međutim, osobe od 14 do 18 godina starosti, moraće da imaju pristanak svojih roditelja ili staratelja.

Predsednik Sebastijan Pinera moraće da odobri ovaj zakon u narednih 30 dana. On je javno pružao podršku zakonu u prethodnom periodu i očekuje se da će do potpisivanja brzo doći.

Grupa za prava trans osoba Organizing Trans Diversidades oglasila se na Tviteru: „Danas je Čile napravio veliki korak napred u pogledu inkluzije transrodnih identiteta.

„Hajde da se sada usredsredimo na iskorenjivanje transfobije u školama, na ulicama i radnim mestima. Danas svako od nas ima dužnost da zaštiti trans mlade“, zaključili su.

Čileanci/ke oduševljeno podržavaju prava LGBTI osoba.

Nedavno sprovedeno istraživanje pokazalo je da 65% Čileanaca/ki starijih od 18 godina podržava bračnu jednakost. To je skok od 7 procenata od februara meseca.

Glede trans pitanja, 67 procenata složilo se da osobi treba da bude omogućena tranzicija bez operacije ili odobrenja medicinske komisije, međutim, samo pošto promene svoju oznaku za rod u zvaničnim dokumentima kao što su lična karta i pasoš.

Sve više Čileanaca/ki pruža podršku istopolnim parovima kada je u pitanju usvajanje dece. Neverovatnih 52 procenta  podržava usvajanje dece od strane istopolnih parova, što je za 10 procenata više nego u februaru.

U Čileu trenutno postoji opcija registrovanja istopolnih partnerstava. Prethodni predsednik najavio je zakon kojim bi se istopolne zajednice legalizovale, ali je novi čileanski predsednik nedavno izjavio da to nije prioritet.

Glasnogovornik ovog političara je izjavio: „Trenutno se ne bavimo pitanjem istopolnog braka.“

Tekst je ažururan 10. decembra 2018:

Predsednik Čilea Sebastijan Pinera odobrio je zakon 28. novembra koji je od sada i formalno stupio na snagu. Ovim zakonom podsećamo, trans osobe preko 14 godina starosti moći će da promene ime i oznaku za rod u zvaničnim dokumentima. Ovaj zakon označava progesivnu promenu za Čile, koja je izrazito rimokatolička zemlja i koja je jedna od poslednjih država sveta koje su legalizovale razvod 2004. godine.

Prevod: MJ

Izvor: Trans people in Chile can now change their name and gender, without surgery