Desetog decembra 2018, na Međunarodni dan ljudskih prava, u Jermeniji je po prvi put odobren zahtev dve transrodne osobe za pravnu promenu imena bez prethodnog uslovanja potvdom od psihijatra, što od sada više neće biti preduslov za pravnu promenu imena trans osoba ove zemlje, kako je potvrđeno iz Matične službe Ministarstva pravde Republike Jermenije.

U prošlosti je ova služba Ministarstva zahtevala tri svedoka podnosioca zahteva koji bi potvrdili promenu imena. Međutim, kao rezultat efikasne saradnje aktivista/kinja nevladine organizacije „Right Side“koja radi u polju ljudskih prava sa Ministarstvom pravde Republike Jermenije, zahtev za tri svedoka je povučen 2017. godine.

Ove godine se organizacija „Right Side“potrudila da dodatno pojednostavi proceduru pravne promene imena trans osoba. Kao deo strategije zagovaranja, dve trans osobe podnele su zahtev za promenu imena bez potvde psihijatra pre dva meseca Matičnoj službi Ministarstva pravde Republike Jermenije. Oba zahteva su odobrena, što predstavlja presedan za Jermeniju.

Ovaj korak i izmena zakonske prakse na dan ljudskih prava predstavlja veliku simboličku pobedu, koja će zasigurno da olakša proceduru pravne promene imena transrodnih osoba. Organizacija „Right Side” čestita transrodnoj zajednici Jermenije na ovom uspehu i izražava zahvalnost Matičnoj službi Ministarstva pravde Republike Jermenije zbog korektne saradnje.

Prevela: MJ

Izvor: rightsidengo.com