Program ROMACTED Saveta Evrope, Centar za ženske studije i Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, pozivaju vas na predavanje i diskusiju Jačanje zajednica kroz negovanje različitosti- LGBT Romi i Romkinje, koji će biti održani na Fakultetu političkih nauka u Beogradu (slušaonica 3) u petak, 5. aprila, od 17 do 19h.

Ovaj događaj je organizovan u susret 8. aprilu, Međunarodnom danu Roma i Romkinja, čime želimo da u Srbiji kao i u regionu promovišemo glas različitih manjina i da damo podršku postojećim inicijativama LGBT Roma i Romkinja, kao i da ukažemo na problem višestruke diskriminacije.

Različitost u okviru romske zajednice je provokativna tema aktivističkim i akademskim zajednicama, koja doprinosi razvoju aktuelnih feminističkih, anti-rasističkih, intersekcionalnih i dekolonijalnih diskursa, kao i promišljanju rase, moći i privilegija u studijama roda, rase i kolonijalizma u Evropi i šire.

Na ovom događaju ćemo predstaviti tri knjige koje se bave pojmom intersekcionalnosti: Gipsy Feminizam, autorke Lore Koradi (Laure Corradi), profesorke italijanskog Univerziteta Calabria; Romani LGBTQ Intersectional Marginalization and Social Distance, autora Dezso Mate, doktoranta na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti i aktiviste za prava LGBTQ Roma i Romkinja; kao i Džuvljarke-Lezbejska egzistencija Romkinja, autorke Vera Kurtić, projektne službenice Saveta Evrope na programu ROMACTED i dugogodišnje aktivistkinje za ženska i romska prava.

U okviru diskusije koja će uslediti, pokušaćemo i da dođemo do odgovora kako da ove teme, sa nivoa akademskog, prenesemo i na život samih zajednica LGBT Roma i Romkinja, ali i do drugih grupa koje kroz ove teme mogu da spoznaju i podrže različitosti u svojim zajednicama.

Program ROMACTED “Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje romske zajednice na lokalnom nivou”, je zajednički program Evropske unije i Saveta Evrope. Realizuje se od strane Tima Saveta Evrope za Rome i Trevelerse i kancelarije Generalnog direktorata Evropske unije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu*, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Turskoj. U program su uključene lokalne samouprave i romske zajednice u preko 60 opština u regionu.

Centar za ženske studije istražuje i podržava teorijske modele koji afirmišu razlike, kroz ispitivanje mogućnosti otpora i političko delovanje protiv društvenih praksi diskriminacije i isključivanja. Aktivnosti Centra, već 27 godina obuhvataju jednogodišnji obrazovni program, razvoj specijalizovane feminističke biblioteke i arhive ženskog pokreta, kao i brojne istraživačke i izdavačke projekte. Od 2003. godine, Centar za ženske studije kroz mnoge aktivnosti sarađuje sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Izvor