Homofobija i internalizovana homofobija u SrbijiCentar za kvir studije vas poziva na prezentaciju publikacije istraživanja i debatu o rezultatima, 5. aprila 2016, od 17 časova u Kulturnom centru Rex, Jevrejska 16.

Tokom 2015. Centra za kvir studije sproveo je kvalitativno istraživanje Homofobija i internalizovana homofobija. Metodom polustrukturisanih dubinskih intervjua ispitivani su stavovi heteroseksualnih i homoseksualnih ispitanika i ispitanica o homoseksualnosti. Svrha je bila dublje i detaljnjije istraživanje motiva, strahova i predrasuda koji stoje u osnovi homofobije i internalizovane homofobije, kao i utvrđivanje sličnosti i razlika u usvajanju i reprodukovanju homofobičnih stavova kod heteroseksualnih i homoseksualnih osoba; postavljanje temelja za dalja produbljenija istraživanja ovih tema. Važan cilj bio je istražiti kako produkciju i razvijanje fonda znanja o ovoj temi, tako i približavanje politika nevladinih LGBT organizacija u vezi sa suzbijanjem homofobije jer je pretpostavka da rezultati istraživanja mogu imati određen uticaj na artikulisanje i definisanje politika. Ono može da posluži kao osnova za kreiranje politika LGBT organizacija u nastupu prema javnosti, kao i prema LGBT osobama u cilju osnaživanja zajednice.

Nakon predstavljanja rezultata istraživanja uslediće diskusija. Na promociji će svi/e prisutni/e biti u prilici da preuzmu primerak publikacije.

Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo Srbija.

Istraživački tim čine Marijana Stojčić, Dragana Petrović, Aleksandar Stojaković, Tanja Marković, Tamara Šćepanović i Jelena Vojvodić, a moderatori/ke debate su Dušan Maljković i Tanja Marković.