Beograd Prajd 2016Beograd Prajd vas poziva na Razgovore sa zajednicom: Istorija LGBT pokreta od 2000 do 2010, u sredu 20. aprila od 18 časova u Kulturnom centru Grad. Učesnici/e su Jelena Kerkez, Rade Bunčić i Milan Đurić/Agatha.

Ova serija razgovora sa zajednicom zamišljena je iz tri dela i posvećena svim hrabrim ljudima koji se godinama neustrašivo i nepokolebljivo bore za LGBT prava.

U prvom delu govorilo se o nastanku LGBT aktivizma u ex-Yu i Srbiji, dakle u periodu od 1990 do 2000. godine, a bilo je reči i o periodu pre 1990. godine sa fenomenalnim učesnicama Lepom Mlađenović, Zoricom Mršević i Stašom Zajović.

U drugom delu sa vrlo interesantnim učesnicima/cama diskutovaće se o LGBT aktivizmu u periodu od 2000. do 2010. godine, o akcijama, nastanku i ciljevima organizacija u tom periodu, dekriminalizaciji homoseksualnosti, prvim pokušajima organizovanja prajdova 2001. i 2009. godine, itd.

Razgovori sa zajednicom su serija razgovora o važnim temama koje se tiču LGBT zajednice iznutra i same teme proizilaze upravo iz komunikacije sa zajednicom o njihovim interesovanjima i temama koje su im bitne. Beograd Prajd razgovore organizuje jednom mesečno, a sam koncept razgovora postoji već četiri godine.

Facebook event