the sambia ritualU ciklusu Polnost i kultura, utorkom do kraja maja možete slušati tekst američkog antropologa Gilberta Herta "Pogrešan rod: Hermafroditizam i biološki redukcionizam u razmatranju polnog identiteta", koji je s engleskog jezika prevela Milica Jeremić. Tekst je preuzet iz časopisa "American Anthropologist" (tom 92, br. 2, 1990).

Emisiju možete slušati u delovima od večeras 17.maja, od 22:40. Ostale dve epizode biće emitovane 24 i 31. maja, takođe od 22:40 na Trećem programu radio Beograda.

Ova pionirska Hertova studija nudi kritičko čitanje i reinterpretaciju fenomena interseksualnosti u ruralnim delovima Dominikanske Republike, poznatog pod nazivom „gevedoče" (guevedoches). Reč je o bebama koje se usled deficita 5-alfa reduktaze, kojom se testosteron pretvara u biološki aktivan dihidrotestosteron, rađaju sa nejasnim genitalijama i kojima se nakon rođenja pogrešno pripisuje ženski pol. Međutim, u pubertetu dolazi do nagle maskulinizacije takve dece i potrebe da se ona reklasifikuju.

Biomedicinska istraživanja ovog fenomena koja se sprovode od sedamdesetih godina prošlog veka ponudila su tumačenje prema kojem je uticaj bioloških faktora, prvenstveno androgena, presudan za formiranje (muškog) rodnog identiteta kod takvih osoba. Nasuprot tome, Hert na osnovu vlastitih istraživanja sličnog fenomena na Novoj Gvineji smatra da je biološki model objašnjenja, zasnovan na samo jednom uzroku, redukcionistički i da ne uvažava značaj psihokulturnih činilaca, a posebno činjenicu da su i dominikanski i novogvinejski domorodački polni sistemi trijadni, a ne binarni, tj. da pored „muške" i „ženske" imaju prostora i za treću polnu kategoriju.

Urednik ciklusa: Predrag Šarčević
Tekst čita Marica Milčanović

Izvor: Polnost i kultura – Gilbert Hert: Pogrešan rod