Psihoterapijski rad s lgbt osobamaU Studentskom kulturnom centru 23. juna od 18 do 20 časova, održaće se diskusija naslovljena Vidimo se na terapiji - Feministicka terapija i psihoterapijski rad s lgbt osobama.

Iz najave tima Pričajmo o tome:

Šta da radimo kad nam dođe žena koja je preživela partnersko nasilje ili silovanje? Koja pitanja je važno postaviti na partnerskoj terapiji? Šta su neki od uzroka postporođajne depresije i seksualnih problema žena i muškaraca? Zašto žene češće pate od depresije, a muškarci skloniji antisocijalnom ponašanju? Koliku cenu plaća naše mentalno zdravlje a koliku naši odnosi zbog očekivanja da se ponašamo kao „prave žene" i „pravi muškarci"?

Da li terapeut/kinja može biti neutralan/a? Kakve veze imaju feminizam i terapija? Zašto je feminizmu mesto u terapijskoj sobi? Da li su problemi samo u našim glavama ili u društvu? Zašto je lično i političko? U kakvom su odnosu lična i društvena promena? O ovim pitanjima i nekim drugim govoriće:

Sanda Stanković, diplomirana psihološkinja, REBT terapeutkinja u edukaciji. Završila je Ženske studije u Beogradu. Radi kao asistentkinja u Visokoj medicinskoj školi „Milutin Milanković". Na doktorskim je studijama na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde se bavi integracijom REBT i feminizma u partnerskoj terapiji. Radi individualnu i partnersku terapiju u okviru privatne prakse. Saradnica je Centra za edukaciju i savetovanje - Katalista, u realizaciji seminara koji se tiču rodnih tema namenjenih mladima.

Ksenija Perišić, diplomirana psihološkinja i geštalt psihoterapeutkinja. Završila je Ženske studije u Beogradu, niz godina radila kao konsultantkinja za rad sa ženama koje su preživele nasilje u Autonomnom ženskom centru. Koordinatorka Centra za edukaciju i savetovanje - Katalista, čiji je jedan od ciljeva prevencija rodno zasnovanog nasilja kroz rad sa mladima. U okviru privatne prakse bavi se individualnom i partnerskom psihoterapijom. Jedna od istraživačica u okviru istraživanja rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji. Koautorka teksta „Feminizam i psihologija" u zborniku „Neko je rekao feminizam."

U avgustu 2015. godine Američko psihološko udruženje objavilo je Smernice za rad sa transrodnim osobama i osobama koje se rodno ne konformiraju. U Smernicama se ističe da rod ne treba posmatrati kao binaran, već kao čitav spektar identiteta, pri čemu se neki identiteti mogu razlikovati od pola pripisanog po rođenju. Na tribini ćemo razgovarati o tome šta znače pojmovi cisrodnost i transrodnost, o odnosu seksualne orijentacije i rodnog identiteta i problemu stigme i autostigme s kojima se LGBTIQ osobe svakodnevno suočavaju, a koje je neophodno da pomagači/ce imaju na umu pri pružanju psihološke podrške.

O psihoterapijskom radu sa LGBT osobama govoriće:

Jelena Vidić, diplomirana psihološkinja i psihodramska psihoterapeutkinja s Nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju. Jednogodišnji klinički staž obavila na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Ima višegodišnje iskustvo u radu sa mladima, pripadnicima/cama marginalizovanih grupa, korisnicima/cama i bivšim korisnicima/cama psihijatrijskih usluga, mladima i osobama koje žele da unaprede kvalitet svog života. Bavi se individualnom i grupnom psihoterapijom i savetovanjem. Poslednje dve i po godine radi u organizaciji Gayten-LGBT koja se bavi unapređenjem prava LGBTIQ osoba kao saradnica za istraživanje i psihološku podršku.

Jelena Milić Jerković, diplomirana specijalna pedagoškinja i psihodramska psihoterapeutkinja. Poseduje dugogodišnje iskustvo u organizovanju i facilitiranju grupa, radionica, seminara i treninga, namenjenih različitim grupama stanovništva, kao i iskustvo rada na terenu (outreach), savetovanja i pružanja psihosocijalne podrške ženama i pripadnicima/ama marginalizovanih grupa. Senzibilitet za rad sa LGBT populacijom razvila tokom petnaestogodišnjeg angažmana u nevladinom sektoru.

Ulaz je slobodan. Mala sala SKC-a je ograničenog kapaciteta, do 100 mesta.

Vidimo se.