AS Center WHD 2016 SerbiaCentar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om „AS“, vas poziva na obeležavnaje Svetskog dana borbe protiv hepatitisa (World Hepatitis Day), 28.  jula 2016, pod sloganom „Svet bez hepatitisa!“ na Trgu Republike u Beogradu od 14 do 18 časova.

Tradicionalna manifestacija okuplja osobe koje žive sa virusnim hepatitisima i HIV-om, predstavnike/ce institucija, organizacija civilnog društva, aktiviste/kinje i građane/ke da zajedno pruže doprinos za svet bez hepatitisa i uspostave dijalog u zajednici o značaju i načinima uspešne prevencije virusnih hepatitisa, lečenju, nezi i pružanju podrške osobama koje žive sa hepatitisima i stvaranju društvenog okruženja bez stigmatizacije i diskriminacije, dajući nadu novim generacijama, uz sprovođenje aktivnosti:

Fleš mob - omladinski performans kreiranja globalne oznake za hepatitise (mašna sa linijama) kao vid solidarnosti sa osobama koje imaju hepatitise, nastao u okviru projekta „Dobro je znati - NAPOR se isplati!“ kao deo programa „Bez muke nema nauke, bez NAPORnih koraka kvalitetu pomaka! - dopunjeno izdanje“ koji sprovodi Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada - NAPOR.

ASovci - (Roll Play) mobilne - pokretne brošure o virusnim hepatitisima A,B,C,D,E.

Podela zdravstveno-vaspitnog i informativno-edukativnog materijala od strane volontera/ki i aktivista/kinja, sa ciljem promocije zdravih stilova života, prevencije hroničnih virusnih hepatitisa i informisanja o dostupnim uslugama za osobe koje žive sa hroničnim hepatitisima.

Svetski dan borbe protiv hepatitisa se obeležava u okviru projekta „Ko je heroj? 2“, realizuje Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om „AS“, finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije i sprovode partneri: Svetska hepatitis alijansa - World Hepatitis Alliance - #‎NOhep, Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS, Savez udruženja pacijenata Srbije - SUPS, Kancelarija za mlade Obrenovac, Kancelarija za mlade Loznica, Forum organizacija civilnog društva za HIV i AIDS - FOCDHA, Udruženje pacijenata sa bolestima jetre - Hronos, Muzičko opersko teatarska organizacija - MOTO, Udruženje građana „Više od pomoći - AID+“, Udruženje građana OEF, Asocijacija Žena plus, Organizacija Addicted i LGBT Srbija, uz medijsku podršku LGBT Radija.

Vidimo se na trgu 28. jula od 14 do 18 časova!