ZRI

Gayten-LGBT, Beograd Prajd i Civil Rights Defenders organizuju panel diskusiju „Zakon o rodnom identitetu: brzo i jednostavno do prava trans osoba“ koja će biti održana u Medija centru (Terazije 3, mala sala, II sprat) 15.9.2016. od 12 do 14 časova, u okviru ovogodišnje Nedelje ponosa.

Razgovaraćemo o položaju trans osoba u Srbiji i Zakonu o rodnom identitetu koji predlaže organizacija Gayten-LGBT, a koji predstavlja rešenje na čitav niz kompleksnih problema sa kojima se u pravnom i socio-ekonomskom pogledu trans osobe u Srbiji suočavaju.

Predloženi Zakon o rodnom identitetu je u raznim vidovima javno predstavljen i o njemu je diskutovano u toku poslednje tri godine, a poslat je i svim relevantnim institucijama radi dobijanja stručnog mišljenja u decembru 2015. godine.

Ova panel diskusija će poslužiti razmeni mišljenja i konkretnih planova i aktivnosti u vezi sa unapređenjem položaja i prava trans osoba,  naročito imajući u vidu da je regulisanje ovog pitanja predviđeno Nacionalnom strategijom prevencije i zaštite od diskriminacije 2013-2018 i Akcionim planom.

Tekst o važnosti usvajanja ovakvog zakona i šta se njim sve reguliše, kao i sam Zakon o rodnom identitetu na srpskom i engleskom jeziku dostupni su ovde.

U periodu od 2008. do 2016. godine zabeleženo je 2115 ubistava trans osoba u svetu, dok je veliki broj ostao nezabeležen. Pored nasilja, trans osobe u Srbiji se suočavaju sa sistemskom diskriminacijom usled nepostojanja jasne i ujednačene procedure promene ličnih dokumenata, ostvarivanja prava na školovanje, rad, bračna porodična, roditeljska kao i mnoga druga prava.

Gayten-LGBT već 15 godina ukazuje na višestrukost problema nasilja, diskriminacije i marginalizacije kojima su trans osobe izložene, istovremeno nudeći rešenja za unapređenja kvaliteta života i prava trans osoba u Srbiji.

 

panel