The Invisible Ones

Otvaranje izložbe Nevidljive biće održano 15. septembra od 21 čas u galeriji Štab, Crnogorska 10, u okviru Nedelje ponosa 2016.

Ova izložba predstavlja kolekciju od 20 fotografija koje prikazuju težak život trans Romkinja.

Trans osobe romske nacionalnosti žrtve su sistematske i višestruke diskriminacije. Iako zakon vidi njihov položaj kao težak oblik diskriminacije, one su najčešće nevidljive ili odbačene. Nisu prihvaćene u zajednicama kojima pripadaju, a država i društvo ne pokazuju nikakav interes za njihove probleme. Izložba govori je stvarnosti transrodnih Romkinja, jedne od takvih zajednica u Srbiji.

Trans osobe u Srbiji su diskriminisane gotovo u svim oblastima života, a naročito kada je reč i brzoj i lakoj promeni ličnih isprava, obrazovanju, pristupu zdravstvenoj nezi i tržištu rada. Zbog nesklada koji postoji između rodnog identiteta s jedne strane, i podataka u ličnim ispravama s druge, upravo nepostojanje mogućnosti promene ličnih isprava (odnosno ličnog imena, oznake pola i jedinstvenog matičnog broja građanina) za trans osobe predstavlja izazov za ostvarivanje prava u svim oblastima života. Trans osobe u Srbiji koje su često i žrtve transfobije, nalaze se u pravnom vakuumu od trenutka kad započnu život u skladu sa sopstvenim rodnim identitetom, pa sve do završetka procesa uskladjivanja tela sa rodnim identitetom.

Autorski tim izložbe Nevidljive čine Dragan Kujundžić i Vesna Lalić.

Ova izložba biće otvorena do 18. septembra, a organizator je Civil Rights Defenders iz Beograda.