MzriGayten-LGBT vas poziva na diskusiju o Modelu zakona o rodnom identitetu, koja će se održati u četvrtak, 27. oktobra 2016. od 12 do 14 h u prostorijama Kuće ljudskih prava, Kneza Miloša 4 u Beogradu.

Diskusija, koja se održava u nedelji tokom koje se u svetu obeležava Dan akcije za depatologizaciju trans identiteta i Dan svesti o interseks osobama, posvećena je Zakonu o rodnom identitetu, čijim usvajanjem bi se uredio položaj trans i interseks osoba u Republici Srbiji.

Kratku uvodnu reč daće članice i članovi pravnog tima organizacije Gayten-LGBT, koji su učestvovali/e u kreiranju Modela zakona o rodnom identitetu, a zatim će se pokrenuti grupna diskusija sa ciljem boljeg upoznavanja sa postojećim modelom zakona, razmatranjem mogućnosti za njegovo poboljšanje i planiranja zajedničkih koraka sa ciljem njegovog hitnog usvajanja.

Ovaj zakon, predstavljen u novembru 2013. godine, uređuje pitanje pravnog priznanja rodnog identiteta odmah po ustanovljenju trans identiteta, a nezavisno od daljih medicinskih procedura. Pored toga, ovim zakonom se uređuje niz drugih prava i obaveza trans osoba, uključujući i pravo na obaveštenje i pristanak, zabranu obavezne sterilizacije, pravo na zaštitu podataka o ličnosti, zabranu diskriminacije, prava u oblasti porodičnog i bračnog života, osiguranja itd. Takođe, zakon uvodi treću oznaku pola u matičnoj knjizi rođenih, namenjenu interseks deci do punolestva, kojom se započinje uređenje položaja interseks osoba u Republici Srbiji.

Zakon o rodnom identitetu, na srpsko-hrvatskom i engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Priredila: JV