Prema mišljenju autorke, mnogi lekari su nekritički koristili i koriste psihosocijalnu teoriju rodnog identiteta koju je početkom pedesetih godina prošlog veka formulisao Džon Mani, koji je tvrdio da je rodni identitet neophodno odrediti što je moguće ranije u životu deteta i zalagao se za hirurško „ispravljanje" dvosmislenih genitalija. Analizirajući i kritikujući ovo stanovište, Alis Dreger argumentovano zastupa tezu da bi lekari trebalo da se uzdrže od genitalnih rekonstruktivnih operacija ili hormonske terapije u slučajevima koji nisu medicinski neophodni, sve dok interseksualno dete ne bude u stanju da samo izabere svoj pol.

Integralnu verziju teksta koji je čitan u dva dela na Trećem programu Radio Beograda možete poslušati (1) ovde i (2) ovde.

Prevod: Milica Jeremić
Urednik ciklusa: Predrag Šarčević

Izvor: Alis Dreger: Kategorički imperativi