Kaos GL: ispoštovati prava trans zatvorenice

feb 20 2018

O izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama: korak napred, ali nedovoljan

feb 14 2018

O formiranju radne grupe za Zakon o rodnom identitetu

feb 13 2018

Tajvan uvodi opciju trećeg roda u pasošima i ličnim kartama

feb 08 2018

Trans osobe i zakon: Predstavljeni nacrti Protokola o postupanju policije sa transpolnim i transrodnim licima

feb 06 2018