Istraživanje rada matičnih službi Republike Srbije u vezi sa ostvarivanjem prava transrodnih osoba za period 2019-2021.

feb 27 2023

Roman Kuhar: Nova kulturna revolucija? Antirodni pokreti i marksizam 2.0

feb 08 2023

SLUŠAJTE: Erving Gofman „Predstavljanje roda“

feb 07 2023

Zbornik radova Postjugoslo/avenski TRANS životi aktivizmi kulture

jan 30 2023

U postjugoslovenskim trans svetovima

jan 30 2023