U znak obeležavanja Međunarodnog dana akcije za depatologizaciju trans identiteta, juče je održano onlajn predstavljanje Vodiča kroz tranziciju za trans osobe u Srbiji, koji je izradila organizacija Geten uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU).

Na predstavljanju je govorio državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Ivan Bošnjak, menadžerka SIPRU tima, Dragana Jovanović Arijas, direktorka organizacije Geten, Milan Agata Đurić, kao i autori vodiča, članovi Getenovog pravnog tima, Jovanka Todorović i Saša Lazić.

Milan Agata Đurić je govorila o najčešćim i najvećim problemima trans zajednice u Srbiji (napuštanje školovanja, nezaposlenost, višestruka diskriminacija) kao i zakonskom rešenju koje bi kroz samoodređenje predstavljalo kraj patologizacije trans identitea (jer je u Srbiji i dalje transrdonost tretirana kao mentalni poremećaj iako je najnovijom izmenom ICD-11, međunarodne klasifikacije bolesti, ona izbrisana s liste mentalnih bolesti).

Državni sekretar i menadžerka SIPRU-a su pohvalili Vodič, istakavši značaj sumiranja svih relevantnnih informacija o transrodnosti i tranziciji na jednom mestu. Ivan Bošnjak je naglasio da je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svesno svih izazova sa kojima se trans osobe susreću, i da je on kao savetnik za stručno usavršavanje spreman da sarađuje sa Getenom na obuci matičara u svim opštinama u Srbiji sa ciljem ujednačavanja prakse izdavanja novih dokumenata. Dragana Jovanović Arijas se zahvalila Getenu na saradnji istakavši da smatra da je ovim Vodičem urađena velika stvar po pitanju informisanja trans zajednice o njihovim pravima i tranziciji.

Autori vodiča, Jovanka Todorović i Saša Lazić, zahvalili su se svim učesnicima na izlaganju i na pohvalama iznetim na račun ove publikacije, obajsnivši sam postupak njene izrade, kao i ideju kojom su se vodili. Naime, Jovanka Todorović je istakla da se u dugogodišnjem radu nebrojano puno puta susrela sa pitanjima trans osoba o samoj birokratskoj proceduri promene oznake pola, imena i sl, te da će ovakav Vodič olakšati put svim trans osobama pred kojima je društvena, pravna i/ili eventualno medicinska tranzicija. Saša Lazić je posebno podvukao nužne korake koje Ministarstvo zdravlja treba da preduzme, pre svega na polju dostupnosti ženskih hormona i decentralizaciji lekarskih usluga.

U diskusiju se uključila i profesorka Zorica Mršević koja je naglasila da je broj osoba koje se podvgnu hirurškim intervencijama prilagođavanja pola u Srbiji mali i da nema razloga da se svi ključni problem trans osoba ne reše krovnim zakonom o rodnom identitetu.

Vodič je namenjen trans osobama u Srbiji, svakome ko istražuje i preispituje svoj rodni identitet i izražavanje, ali i svima koji žele da se upoznaju s temom transrodnosti i tranzicije. Takođe, publikacija pruža odgovore na ključne dileme o transrodnosti, pojašnjava najznačajnije aspekte i faze tranzicije (društvena, pravna, medicinska), s posebnim osvrtom na procedure u Republici Srbiji. Vodič možete preuzeti ovde.

Nakon predstavljanja Vodiča, takođe u znak obeležavanja Dana akcije za depatologizaciju trans identiteta, održan je benefit za Getenovu trans grupu podrške u Društevnom centru Oktobar.

Priredila: JT