Queer Sarajevo Festival

mar 13 2008

Kako je Mario postao Marija

mar 10 2008

Irska: Trans populacija traži zdravstvenu negu

feb 24 2008

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje platio promjenu spola za 28 pacijenata/kinja

feb 18 2008

Preporuka: Trans forum

jan 27 2008