Gayten-LGBT o pravima LGBTIQ osoba na Pravnom fakultetu

feb 21 2018

Kaos GL: ispoštovati prava trans zatvorenice

feb 20 2018

O izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama: korak napred, ali nedovoljan

feb 14 2018

O formiranju radne grupe za Zakon o rodnom identitetu

feb 13 2018

Tajvan uvodi opciju trećeg roda u pasošima i ličnim kartama

feb 08 2018