Pogledajte animaciju ILGA Europe povodom Svetskog dana mentalnog zdravlja.

Postoje mnogi izveštaji, statistike i analize o mentalnom zdravlju LGBTI osoba, ali otvoreno pričati o mentalnom zdravlju izgleda da je i dalje velika tabu tema.

Na Svetski dan mentalnog zdravlja, 10. oktobar 2017, Organizacija ILGA-Europe želi da podseti naše aktiviste i aktivistkinje da ima mnogo ljubavi i potencijalne podrške u okviru samih LGBTI zajednica. Možemo da se oslonimo jedni na druge kada imamo problema sa mentalnim zdravljem, ali razgovor o tome je prvi veliki korak.

Pogledajte animaciju koju su napravili povodom svetskog dana mentalnog zdravlja.-->TIQ Forum LGBTIQ SOS telefon Intersex-02   merlinka