rodna raznolikostKao svetska federacija LGBTI organizacija, snažno verujemo da rodna raznolikost nije - i nikad ne bi smela da bude - patologija.

Takođe smatramo da nijedno dete predpubertetskog uzrasta ne bi trebalo da dobije dijagnozu zbog svog rodnog identiteta ili rodnog izražavanja. Zapravo, nijedna takva dijagnoza nije medicinski korisna.

Zadržavamo stav da se deca stalno menjaju i razvijaju i da tokom razvoja istražuju sebe, svoju ličnost i potencijale. To uključuje i doživljaj i izražavanje sopstvenog roda, što na kraju vodi do formiranja identiteta. Deca se najbolje razvijaju kada imaju podršku da rastu i istražuju u sredini koja im pruža ljubav i podršku, a ne u onoj koja ih stigmatizuje ili medikalizuje.

Umesto da se ostaje na putu patologizacije, snažno preporučujemo da rodno afirmativno savetovanje shodno uzrastu, uravnoteženo pružanje informacija i podrške deci, njihovim porodicama i drugim važnim osobama iz detetovog života treba da bude dostupno. Škole, kao i mediji, igraju ključnu ulogu u tome, i za to bi trebalo da dobiju podršku.

Snažno podržavamo predlog uklanjanja dijagnoze Transseksualizma i poremećaja rodnog identiteta u detinjstvu iz Petog poglavlja trenutne verzije Međunarodne klasifikacije bolesti (MKB/ICD-10) i svake naredne verzije, pošto rodna raznolikost nije mentalni poremećaj. Takođe pozivamo Svetsku zdravstvenu organizaciju da se uzdrži od toga da Poremećaj rodnog identiteta u detinjstvu zameni novom patologizujućom dijagnozom, uključujući i Rodnu inkongruentnost u detinjstvu.

ILGA se pridružuje globalnom trans pokretu u borbi protiv svakog oblika patologizacije dece.

Potpisnici/e:
ILGA bord i zaposleni

ILGA svetski trans sekretarijat

Prevela: JV

Transrodnost

 • Hana Konatar: Nisam postala žena tek tako, ja sam oduvijek to bila +

  Hana Konatar: Nisam postala žena tek tako, ja sam oduvijek to bila Hana Konatar, aktivistkinja Spektre, u intervju za FOS medij podelila je svoju ličnu priču i govorila o  važnosti prajda za društvo. Opširnije...
 • SAD: Mladi smatraju da trans osobe treba da koriste koje god toalete žele +

  SAD: Mladi smatraju da trans osobe treba da koriste koje god toalete žele Trans osobama treba dozvoliti da koriste koje god toalete žele, odnosno one u kojima se osećaju prijatno, zato što „nisu seksualni prestupnici/e“, smatra većina mladih ispitanika/ca u istraživanju koje je Opširnije...
 • Feministički prikazi trans žena: Odlomak iz knjige Whipping girl Džulije Serano +

  Feministički prikazi trans žena: Odlomak iz knjige Whipping girl Džulije Serano Odlomak iz knjige Džulije Serano, Whipping girl, A Transsexual Woman on Sexism and the Scapegoating of Femininity, koja predstavlja transfeministički manifest, s glavnom premisom da su koreni transfobije u seksizmu i da Opširnije...
 • Jedanaesta verzija Međunarodne klasifikacije bolesti i trans i rodno različite osobe: zajednička izjava +

  Jedanaesta verzija Međunarodne klasifikacije bolesti i trans i rodno različite osobe: zajednička izjava Ovo je zajednička izjava za javnost mreža, organizacija i programa koje su bile uključene u proces izrade ICD-11 kada su u pitanju trans i rodno različite osobe, a koja sadrži Opširnije...
 • Vlasti koriste mehanizme iscrpljivanja da bi osobe sa trans identitetom odustale od svojih prava +

  Vlasti koriste mehanizme iscrpljivanja da bi osobe sa trans identitetom odustale od svojih prava Tekst napisan povodom tribine u organizaciji Centra za unapređivanje pravnih studija u Medija centru 20. 2. 2019. O pravnom položaju trans osoba kod nas govore Milan Agata Đurić, Jelena Simić Opširnije...
 • 1