Organizacija Transgender Europe pozdravlja ukidanje neslavne Naredbe broj 60 od strane privremene ministarke zdravlja Ukrajine Ulane Suprun. Tridesetog decembra 2016, dekret koji reguliše zakonsko priznanje roda i pristup zdravstvenoj zaštiti trans osoba u Ukrajini je povučen. Umesto toga, novi protokol kojim se ukida obavezan boravak od 30 do 45 dana u zatvorenoj psihijatrijskoj ustanovi je stupio na snagu. Istovremeno su i druge diskriminatorne kontraindikacije ukinute, kao što je dobijanje dece osoba mlađih od 18 godina, venčavanje, homoseksualnost, intereseks varijacije i nedovoljna socijalna adaptacija.

Prema navodima ukrajinske nevladine organizacije Insight, izmenjena procedura funkcioniše u praksi. Međutim, kritički preduslovi, kao što je uslov operacije, takođe treba da budu unapređeni. Ričard Keler, iz TGEU kaže:

„Čestitamo svima koji su bili uključeni/e u postizanje ovog važanog koraka napred. Ukrajina je na pravom putu kada je ukidanje najgorih zdravstvenih i zakonskih provizija za trans osobe u Evropi u pitanju. Civilno društvo koje insistira na ljudskim pravima zaslužno je za ovu promenu od izuzetnog značaja za živote trans osoba Ukrajine.

Jako dugo već grupe civilnog društva zahtevaju ukidanje Naredbe br. 60. Decembra prošle godine, organizacija Transgender Europe pisala je privremenoj ministarki zdravlja Suprun sa zahtevom za povlačenje naredbe i razvoj novih procedura u vezi sa trans specifičnom zdravstvenom zaštitom koje su u skladu sa međunarodnim standardima.

Nedavno objavljena zakonska analiza naslovljena „Psihijatrija i procedure zakonskog priznanja roda u Evropi“ identifikovala je ukrajinsku Naredbu 60 kao najrestriktivniju proceduru u Evropi zbog jake uključenosti psihijatrije. Zakonski uslov dijagnoze psihijatrijske bolesti ili podvrgavanje psihijatrijskoj proceni u proceduri zakonskog priznanja roda i dalje ostaje problematičan i u drugim evropskim zemljama. Dokument pokazuje da prisilna dijagnoza i psihijatrizacija nisu u skladu sa ljudskim pravima, kao što je pravo na privatnost (Član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima), pravo na odsustvo diskriminacije (Član 14 zajedno sa Članom 8), i potencijalno pravo na slobodu od nehumanog i degradirajućeg tretmana i mučenja (Član 3). Većina država u Evropi (njih 36) zahteva da trans osoba bude patologizovana pre nego što bude zvanično priznata kroz priznavanje njenog rodnog identiteta.

Transgender Europe željno očekuje nastavak konstruktivnog dijaloga sa civilnim društvom i vlastima u Ukrajini u cilju ostvarenja procedura koje su u potpunosti kompatibilne sa ljudskim pravima.

Prevod: MJ

Izvor: Ukraine abolishes arbitrary and cruel trans health protocol