Opcija X biće dodata kao oznaka za rod u maltežanskim pasošima i ličnim kartama

Pored opcija „muški“ i „ženski“ rod, od sada će na Malti postojati i opcija „X“ u pasošima i ličnim kartama, izjavila je ministarka za građanske slobode Helena Dali.

Oznaka „X“ koja se odupire konceptu rodne binarnosti, u zvaničnim dokumentima je omogućena nakon što je parlament izglasao Zakon o rodnom identitetu, rodnom izražavanju i polnim karakteristikama 2015. godine.

Međutim, Identity Malta, vladina agencija, morala je da prilagodi svoje sisteme kako bi bili u mogućnosti da ponude ovakvu opciju u pasošima i ličnim kartama.

Nedavna odluka Kabineta motivisala je ovu agenciju da krene sa procesom izmene svojih unutrašnjih sistema, izjavila je Helena Dali na konferenciji o LGBTIQ pravima.

Konferencija koja se fokusira na ravnopravnost lezbejki, gej, biseksualnih, trans, interseks i osoba koje se rodno ne određuju na evropskom i nacionalnom nivou bila je inicijativa Malte koja trenutno predsedava Evropskom unijom.

Helena Dali je iskoristila govor da naglasi dramatičan napredak u polju LGBTIQ prava od poslednjih izbora.

„Mi političari i političarke postojimo da bismo pomogli u oblikovanju javnog mnjenja, umesto da budemo vođeni njim“, rekla je pred učesnicima/ama konferencije.

Helena Dali je rekla da je od 2014. kada je donet zakon o civilnom partnerstvu, 169 parova venčano, čime su postali zvanično priznati pred zakonom.

Od ovih 169 parova, 22 su preveli svoje strane venčane listove u domaće.

Ovaj zakon omogućava svakom paru, pa i istopolnom paru, da stupi u zajednicu i ima jednaka prava i obaveze kao i venčani parovi.

„Takođe smo imali prilike da vidimo i prvo zajedničko usvajanje od strane gej para, a obaveštena sam da je još 5 parova trenutno u procesu usvajanja dece,“ rekla je Dali.

Vlada je takođe donela i zakon kojim se zabranjuje gej konverzijska terapija 2016. godine i usvojila meru kojom su propisani rodno neutralni toaleti u svim ministarstvima, zgradama vlade i sudovima.

Prevod: MJ

Izvor: 'X' gender option to be added to passports and ID cards