Danas, na Međunarodni dan vidljivosti trans osoba, uz prisustvo desetak aktivista i aktivistkinja, Gayten-LGBT je predao pismo Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u kome zahteva odgovor na pitanje kada će ovo ministarstvo formirati radnu grupu za izradu nacrta zakona o rodnom identitetu koja je trebalo da svoj rad završi u poslednjem kvartalu 2016. 
 
Prema akcionom planu za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije mera 3.1.6. glasi: Priprema i izrada Nacrta zakona o rodnom identitetu u kome će biti uređen položaj transpolnih osoba. 
 
  • Aktivnosti: 1. Izrada Nacrta zakona 2. Nacrt zakona dostavljen Vladi 
  • Indikatori: Formirana radna grupa, održana javna rasprava, Nacrt zakona dostavljen Vladi 
  • Realizatori mere: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
  • Rok za ispunjenje mere: drugi kvartal 2016 
 

Podsećamo da je Gayten-LGBT u dva navrata uputio upit Ministartstvu ovim povodom i do danas nismo dobili odgovor. 

Pismo koje je organizacija Gayten-LGBT danas predala ministarstvu potpisalo je 16 organizacija i 5 pojedinaca/ki. 

Zahvaljujemo se svima koji su podržali naš zahtev kao i organizacijama Praxis i Jednakost čiji su predstavnici/e danas bili sa nama ispred Ministarstva rada. 


Foto: Marina Vignjević