vesti2Novo istraživanje u SAD pokazuje da se transrodni učenici suočavaju sa izuzetno visokim stepenom viktimizacije u školama  - čak više od njihovih lezbejskih, gej i biseksualnih vršnjaka. No prema istraživanju Gej, lezbejske i strejt obrazovne mreže (GLSEN) oni su takođe spremniji da javno u učionici govore o temama vezanim za LGBT populaciju.
Objavljeno pod nazivom “Surove stvarnosti: iskustva transrodne omladine u našim školama” , ovo je prvo opsežno istraživanje vezano za transrodne učenike.

Gotovo 9 od 10 transrodnih učenika doživelo je verbalno uznemiravanje u školi u protekloj godini zbog svoje seksualne orijentacije i rodnog izražavanja, više od polovine je iz istih razloga doživelo fizičko uznemiravanje, a više od četvrtine i fizičke napade.

Stepen zlostavljanja je veći od onog sa kojim se suočavaju ne-transrodne lezbejke, gejevi i biseksualni učenici prema istraživanju GLSEN iz 2007. godine.

Visoka stopa viktimizacije je imala direktan uticaj na pohađanje nastave i akademsko postignuće. Transrodni učenici koji su iskusili visok nivo uznemiravanja su češće izostajali iz škole zbog osećaja nesigurnosti i imali su prosečno niže ocene od onih koji su iskusili niži stepen uznemiravanja.

Manje od petine transrodnih učenika je reklo da je školsko osoblje često ili uvek intervenisalo kada bi čulo homofobne komentare ili negativne komentare o nečijem rodnom izražavanju.

Štaviše, školsko osoblje je takođe doprinosilo uznemiravanju. Trećina transrodnih učenika je čula nekoga od čkolskog osoblja kako daje homofobične ili seksističke komentare ili negativne komentare o nečijem rodnom izražavanju u protekloj godini.

Izvor: Labris
Prevod: Maja K.