Početkom septembra vlada Malte predstavila je uvođenje oznake ‚X‘ u zvanična dokumenta, za koja će od sada svako moći da podnese zahtev.

Vlada je predstavila uvođenje oznake ‚X‘ u zvanična dokumenta, uključujući i pasoše, lične karte, radne i boravišne dozvole, za koje će svako moći da podnese zahtev kojim će tražiti da se njihov pol obeleži sa ‚X‘.

Ministarka za jednakost, Helena Dali, govorila je na pres konferenciji zajedno sa sekretarkom parlamenta Julijom Faruđom, kada je izjavila da ova nova opcija predstavlja rešenje kojim je ljudima „omogućeno da budu ono što jesu.“

„Ovo je nastavak naših mera prepoznavanja svake osobe onako kako sami žele da se identifikuju“, rekla je Dali.

„Osećamo da je ovo još jedan važan korak ka tome da se ljudima pruže prava i obaveze, nezavisno od toga kako su rođeni i koji im je pol pripisan.“

Dodala je da je vlada posvećena prepoznavanju ljudi kao ličnosti, onako kako žele da se identifikuju i da je cilj da se raskrsti sa situacijom u kojoj Malta ima građane/ke različitih klasa.

„Utvdili smo da je to neprihvatljivo. Niko ne bira kako će da se rodi i nijedan zakonodavac ne treba da o tome odlučuje,“ nastavila je, dodavši da je poslednji potez deo kontinuiranog procesa kreiranja pravednijeg društva.

Kako će to funkcionisati

Faruđa je izjavila da ovo to važan dan jer to znači da je u prvih 100 dana vlada pokazala da je spremna i voljna da uradi ono što druge evropske države još uvek nisu.

Rekla je da su promene u softveru koje koristi Identity Malta implementirane, a da sigurnost podataka nije ugrožena ni na koji način.

Uz ovu novinu, kazala je Faruđa, ljudi će još od sutra biti u mogućnosti da predaju zahtev organizaciji Identity Malta u kom u polju za rod odaberu oznaku ‚X‘.

Objasnila je da je sve što je potrebno da podnosilac zahteva položi zakletvu u prisustvu javnog beležnika, i to bude predato uz standardni zahtev.

„Ukoliko je rok za izdavanje pasoša trenutno 15 minuta, tako će i ostati,“ naglasila je.

Upitana da li su nekako rešili situacije u kojima ljudi putuju u zemlje u kojima oznaka X nije priznata, savetnik za mere Silvan Agius, objasnio je da iako je oznaka međunarono priznata, ljudi takođe moraju da budu svesni i stavova i zakona koji se tiču LGBTIQ osoba a koji su na snazi u zemljama u koje putuju.

Prevod: MJ
Izvor: Malta introduces ‘X’ marker on passports, ID cards and work permits