Kalifornija je postala prva američka država koja je pravno priznala postojanje trećeg roda. Zakon o priznavanju roda stupiće na snagu 2019. godine.

Prema novom Zakonu o priznavanju roda koji je potpisan 15. oktobra, trans i osobe koje se rodno ne određuju u Kaliforiniji mogu da se identifikuju kao nebinarne u svim dokumentima koje izdaju državne institucije, dakle i u ličnim dokumentima, kao što su izvod iz matične knjige rođenih, lične karte i vozačke dozvole.

Prema novom zakonu, stanovnici Kalifornije mogu da se samoodrede kao nebinarne osobe i u dokumentima dobiju alternativnu opciju „X“, pored muške i ženske (M) i (F). To takođe pojednostavljuje proces promene rodnih oznaka u državnim dokumentima i ličnim dokumentima koje izdaje vlada.

Kalifornija definiše termin nebinarno kao „krovni pojam za osobe sa rodnim identitetima koji se ne uklapaju u tradicionalne koncepte bivanja striktno muškarcem ili ženom.“

Donošenje ovog zakona naišlo je na pomešane reakcije.

„Društvo tera ljude u kutije i govori nam ko treba da budemo,“ državni senator Skot Viner napisao je na Tviteru. „Ovaj zakon pomaže ljudima svih rodnih identiteta da budu ono što zaista jesu.“

„Svi treba da imaju lične karte koje autentično odražavaju ko su,“  dodao je senator Toni Etkins.

Međutim, Rendi Tomason, direktor anti-LGBT grupe Spasimo Kaliforniju (Save California), kritikovao je potez kao nešto što neguje i podržava jednu „zabludu.“

„Novi izvodi iz matične knjige rođenih sa oznakama „ženski“ ili „nebinarni“ za biološkog dečaka, ili „muški“ ili „nebinarni“ za biološku devojčicu, samo će podržati i utvrditi detetovu zabludu“, napisao je u svojoj izjavi.

Ovaj zakon stupa na snagu 2019. godine.

Juna meseca prošle godine, američka država Oregon je po prvi put priznala nebinarni status osobe , a ove godine juna meseca i nebinarnu oznaku u vozačkim dozvolama.

Prevod: MJ

Izvor: California Just Legally Recognized A Third Gender