Građani Nemačke od sada imaju mogućnost da se rodno ne odrede. Odluka Ustavnog suda štiti interese interseksualnih osoba.

Matičari u Nemačkoj dobili su od države nalog da omoguće građanima da se, ukoliko se ne smatraju ni muškarcima niti ženama, izjasne kao pripadnici trećeg pola. Ovu odluku Ustavnog suda prati argumentacija da su do sada, u zvaničnim dokumentima, interseksualne osobe bile diskriminisane. Nemačka je tako postala prva zemlja Evrope u kojoj će se, ubuduće, pod rubrikom "pol" nuditi tri opcije. U ovoj državi živi, kako se procenjuje oko 80.000 interseksualnih osoba.

U mnogim vanevropskim zemljama, međutim, postoji opcija da se pol ne unosi u dokumente, ali samo u nekoliko njih je priznat treći pol. Među njima su Australija, Novi Zeland, Indija, Pakistan, Bangladeš, Nepal.

Presuda nemačkog suda je nedvosmislena i ne ostavlja dodatni manevarski prostor. Doneta je na žalbu jedne interseksualne osobe koja se od 2014. godine pravnim putem borila da više ne bude vođena kao žena, nego već kao interseks osoba. Takve osobe su genetski, hormonski i anatomski razlikuju od striktnih definicija muškarca i žene. Jedna u 1.800 beba dođe na svet sa neodređenim polnim karakteristikama.

- Sa etičkog aspekta, interseksualnost je životno uslovljena, neuobičajena varijanta uobičajene dvopolnosti ljudskog života i puteva njegovog seksualnog razvitka - objašnjava za Dojče vele teolog morala Andreas Lob-Hidepol, član Etičkog saveta Bundestaga. - Interseksualne osobe zavređuju puno priznanje i poštovanje.

Savezna ministarka za porodicu Katarina Barli dodaje da "se prava osoba koji nisu ni muškog ni ženskog pola povređuju ukoliko one moraju da ostave praznom rubriku pol". Nemačko povereništvo za borbu protiv diskriminacije ocenjuje da "je reč o istorijskoj odluci kojom još više na značaju dobija brak za sve", koji dozvoljava bračnu zajednicu ljudi istog pola, izglasan letos u Bundestagu.

Gayten-LGBT pozdravlja odluku Ustavnog suda Nemačke i poziva nadležne institucije Srbije da uvaže postojanje interseksualnih osoba.

Izvor: tgeu.org