Organizacija Gayten-LGBT je i ove godine povodom Međunarodnog dana vidljivosti trans osoba, 31. marta, predala zahtev Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije koji se tiče unapređenja položaja i prava trans osoba u Srbiji. Ključno pitanje je i dalje kada će ovo ministarstvo formirati radnu grupu za izradu nacrta zakona o rodnom identitetu koja je trebalo da svoj rad završi u poslednjem kvartalu 2016. godine.

Intergralna verzija zahteva nalazi se ispod.

Организација Gayten-LGBT, која се скоро две деценије бави унапређењем и заштитом људских права LGBTIQ особа, поново Вам се обраћа са захтевом за пружање информације о активностима у вези са оснивањем Радне групе за израду Нацрта закона о родном идентитету као и другим корацима и активностима предвиђеним Акционим планом за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације. И овог пута се позивамо на обавезу коју је МРЗБСП, као реализатор мере према поменутој Стратегији, преузело у вези са мером  3.1.6. (Посебне мере у односу на осетљиву групу: 4. ЛГБТИ -  Припрема и израда Нацрта закона о родном идентитету у коме ће бити уређен положај трансполних особа.Активности: 1. Израда Нацрта закона. 2. Нацрт закона достављен Влади; Индикатори: Формирана радна група; Одржана јавна расправа и Нацрт закона достављен Влади; Реализатори мере: МРЗБСП; Учесници: КЉМП, ОЦД, МЕО. Рок за испуњење мере: Други квартал 2016.                                                                                                                                                    

Напомињемо да је Gayten-LGBT, 7. новембра 2016. а потом и 31. марта 2017.поднео захтев за слободан приступ информацији од јавног значаја, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези са формирањем и радом радне групе за припрему и израду Нацрта закона о родном идентитету као реализатору мере која је према Акционом плану за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације 2013-2018 била предвиђена за други квартал 2016.

Након два обраћања путем захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Gayten-LGBT је исту информацију затражио и путем писма директно упућеним Канцеларији за брзе одговоре овог Министарства, 21. октобра 2017, на дан акције за депатологизацију транс идентитета.

У одговору који је стигао на адресу организације Gayten-LGBT 31. јануара 2018. наводи се да  да: „Министарство није формирало Радну групу о родном идентитуету али је у поступку израда предлога за формирање Радне групе за израду Закона о родној равноправности, у оквиру које ће се решавати и проблем родног идентитета.“

Мишљења смо да ова два законска решења једно друго не искључују већ напротив, оснажују и употпуњују, те позивамо МРЗБСП да ради на испуњавању обавезе преузете усвајањем Акционог плана за за примену Стратегије превенције и заштите од дискриминације 2013-2018  а која се тиче израде Нацрта закона о родном идентитету.

Желимо да напоменемо да смо вољни и спремни (а према Стратегији као учесници у реализацији мере и предвиђени) да пружимо пуну логистичку и стручну подршку министарству при конкретизацији ове активности. 

Правно признање родног идентитета је есенцијални део основних људских права, укључујући и право на слободно изражавање и сигурност личности, право на приватност, право на слободу од самовољног хапшења и кажњавања, право на рад и запошљавање, образовање, здравље, безбедност, приступ правди.

И поред позитивних корака које је држава Србија предузела у последњих неколико година, сва ова права су транс особама у Србији и даље угрожена, због чега је 2013. године  Gayten-LGBT израдио Модел закона о родном идентитету, креиран у складу са препорукама Радне групе за анализу података од значаја за правни положај трансполних особа, коју су 2013. г. формирали Заштитник грађана Републике Србије и Повереница за заштиту равноправности.

Сваке године 31. марта широм света се обележава Међународни дан видљивости транс особа и тада се скреће пажња на дискриминацију и насиље којима су изложени. И овог  31. марта, Gayten-LGBT, тражи одговор од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у вези са спровођењем мере која се односи на припрему и израду Закона о родном идентитету, који ће олакшати бројне правне препреке транс особама у Србији.

Многе државе у Европи и свету су усвојиле законодавне промене које у пуној мери омогућавају поштовање права транс особа без икаквих медицинских предуслова.

Желимо да Србија буде једна од њих.

Тим организације Gayten-LGBT